“Erityisopettaja on sellainen vierellä kulkija”

Artikkeli

Erityisopettajat auttavat erilaisia oppijoita oppimaan. He tarjoavat tukea erilaisissa muodoissa, kuten pienryhmäopetuksessa. Työtä tehdään yhteistyössä muun muassa aineen- ja luokanopettajien, kotien ja oppilashuollon kanssa.

Miia istuu koulun rappusilla.

Miia Hantula on työskennellyt laaja-alaisena erityisopettajana Peltolan koulussa neljä vuotta.

Erityisopettajat kuuluvat tärkeänä osana Vantaan koulujen henkilökuntaan. Heidän työnsä poikkeaa aineen- ja luokanopettajista: 

- Erityisopettajilla on laajempi käsitys erilaisista oppijoista. Oppilaalla voi olla esimerkiksi haasteita oppimisen tai keskittymisen kanssa ja minä etsin vaihtoehtoisia tapoja, joilla autan oppilasta oppimaan. En siis varsinaisesti opeta itse oppiaineita, vaikka oppiaineiden hallinta tuleekin olla kunnossa, kertoo Miia Hantula, joka on työskennellyt erityisopetuksen tehtävissä huikeat 24 vuotta, viimeiset neljä Peltolan koulussa. 

Anna-Kaisa Kyykoski on työskennellyt Lehtikuusen koulussa laaja-alaisena erityisopettajana viisi vuotta. 

- Työn keskiössä on oppilaan oman toiminnan ohjaaminen luokassa. Me erityisopettajat tunnemme oppilaat tosi hyvin, joten tiedämme, mikä tuen muoto sopii kenellekin. Luokan- tai aineenopettaja opettaa itse asiaa ja me jalkautamme tuen luokkatilaan, Anna-Kaisa sanoittaa työtään.  

Miia kuvailee laaja-alaisen erityisopettajan työtä myös konsultoinniksi ja aineen- ja luokanopettajien tukemiseksi heidän opetustyössään. Laaja-alainen erityisopettaja kiertää yleisopetuksen luokissa, jolloin tukea voidaan tarjota myös niille oppilaille, joilla ei välttämättä ole tuen papereita, mutta jokin opetettava asia ei tahdo sujua. Laaja-alainen erityisopettaja tarjoaa oppilaille tarpeen mukaan mahdollisuuden myös pienryhmätyöskentelyyn erillisessä tilassa, jotta esimerkiksi koekysymyksiä voidaan avata tarkemmin:  

- Haluan aina painottaa, että pienryhmätyöskentely ei ole rangaistus, vaan se on apu ja tuki oppilaalle. Pienryhmään ei jouduta, vaan sinne päästään. Vaikka olisi minkälaisia haasteita tahansa, niiden kanssa pärjää kyllä, kunhan tekee töitä asian eteen. Erityisopettaja on sellainen vierellä kulkija. Seiskaluokkalaiset ovat monesti vähän epäileväisiä, että mitä tämä erityisopettajan kanssa toimiminen oikein on, mutta ysillä moni pyytää että “pääsenkö Miia sun kanssa tekemään koetta”, Miia kertoo. 

Laaja-alaisella erityisopettajalla ei ole arviointivastuuta, mutta työtehtäviä riittää opetustyön ulkopuolellakin. Sekä Miia että Anna-Kaisa listaavat työtehtävikseen opiskeluhuollon ja kotien kanssa tehtävän yhteistyön sekä erilaiset paperityöt, kuten pedagogisten asiakirjojen täyttämisessä avustamisen. Anna-Kaisa mainitsee tärkeäksi sidosryhmäkseen myös monikieliset ohjaajat, sillä Lehtikuusen koulun oppilaat edustavat monia eri kulttuureita: 

- Suomea toisena kielenä puhuvien oppilaiden kanssa erityisopettajan tulee tarkastella myös sitä, johtuvatko oppimisvaikeudet mahdollisesti kielenkehityksen haasteista. 

Miia ja Anna-Kaisa kertovat molemmat, että heidän työssään parasta on oppilaiden ja perheiden kohtaaminen. Läsnäoloa ja kuuntelua tarjoamalla syntyy luottamus nuoren ja aikuisen välille ja se kantaa pitkälle: 

- Yksi seiskaluokkalainen juoksi aikanaan karkuun, kun ei halunnut tulla lähellekään minua. Kun hän myöhemmin vaihtoi koulua, niin en muista milloin olisin saanut niin syvän ja pitkän halauksen. Että kyllä tässä varmasti jotain tekee oikein, Miia hymyilee.   

- Myös onnistumiset oppilaiden asioiden edistämisessä ovat palkitsevia. Tai kun tapaa vanhan oppilaan, joka on kasvanut peruskouluajoista ja näkee, että hänellä sujuu tosi kivasti. Perheet arvostavat meitä opettajia ja meidän tekemää työtä, he sanovat usein kiitos. Vaikka välillä tarvitaan tulkkia ja kokee kuormitusta, niin lasten näkeminen ja heiltä saadut halaukset piristävät. Ei tätä työtä jaksa jos ei saa virtaa itselleen kohtaamisista ja koe työtään merkitykselliseksi joka päivä, Anna-Kaisa sanoo. 

Erityisopettajien resurssilisäys mahdollistaa entistä tehokkaamman tuen 

Anna-Kaisa on vastuussa koulunsa kakkosluokkalaisista, Miia puolestaan osasta seiskoista ja osasta yseistä. He saavat tulevana syksynä uusia kollegoita, kun Vantaalle rekrytoidaan 38 laaja-alaista erityisopettajaa lisää. Miten resurssilisäys näkyy Miian ja Anna-Kaisan työssä? 

- Resurssilisäyksen myötä vastuuluokkien määrä pienenee ja saan annettua enemmän aikaani yksittäiselle oppilaalle, kun oppilasmäärä yhtä erityisopettajaa kohden pienenee, Miia toteaa. 

- Resurssilisäys on yksinkertaisesti hyvä asia. Se mahdollistaa sen, että saamme tuen kohdennettua paremmin ja oikea-aikaisemmin. Kiva, että on mietitty erityisopetuksen näkökulmasta asioita, Anna-Kaisa komppaa. 

Miia ja Anna-Kaisa kiittelevätkin sekä työyhteisöjään että Vantaan kaupunkia työnantajana: 

- Lehtikuusessa on mukava työyhteisö ja vuorovaikutus henkilöstön välillä, hyvä johto, vaihtelevat päivät ja monenlaista tekemistä, Anna-Kaisa sanoo. 

- Olen ollut 20 vuotta muualla töissä ja minulla ei ole Vantaasta mitään huonoa sanottavaa. Vantaa myös kouluttaa työntekijöitä, olen nyt nepsy-valmentajan koulutuksessa. Peltolassa on hyvät ja helposti lähestyttävät esimiehet ja esimiesten esimiehet ympärillä sekä ammattitaitoinen ilmapiiri, Miia listaa. 

Käsitteitä 

Laaja-alainen erityisopettaja: antaa osa-aikaista erityisopetusta tukea tarvitseville oppilaille. Tukea voidaan antaa samanaikais-, pienryhmä- tai yksilöopetuksena. 

Erityisluokanopettaja: opettaa pienryhmää/erityisluokkaa, jossa on erityistä tukea tarvitsevia oppilaita. Luokan/ryhmän oppilaat voivat opiskella joko kokoaikaisesti pienessä ryhmässä tai integroitua osittain isompaan yleisopetuksen luokkaan. 

Vantaa tarjoaa opettajille mahdollisuuden pätevöityä erityisopettajiksi työn ohella 

Tiesitkö, että Vantaa tarjoaa 40 perusopetuksen luokan- ja aineenopettajalle mahdollisuuden pätevöityä erityis(luokan)opettajaksi työnsä ohella? Ensimmäinen koulutus alkaa elokuussa 2023 ja toinen helmikuussa 2024. Lue lisää täältä.

Erityisopettajille on hyvin töitä tarjolla, sillä Vantaalla aukeaa 38 uutta perusopetuksen erityisopettajan vakanssia syksyllä 2023. Erityisopettajien määrää lisätään, jotta oppilaille saadaan varmistettua riittävä ja oikea-aikainen tuki. Kun erityisopettajien määrä kasvaa, suhdeluku on yksi erityisopettaja 133 oppilasta kohden. Lue lisää aiheesta.

Lue lisää erilaisista työntekijöistä Vantaan kouluissa   

Oppilashoitaja innostuu lapsista ja ammattitaitoisesta työyhteisöstä

“Olemme kuin silta kodin ja koulun välillä” - monikieliset ohjaajat tukevat oppilasta ja tulkkaavat kulttuurieroja

Oppilaanohjaaja ei ainoastaan ohjaa, vaan myös kohtaa ja kuuntelee

Koulukoira Varjo ihastuttaa ja tekee tärkeää työtä