Oppilashoitaja innostuu lapsista ja ammattitaitoisesta työyhteisöstä

Artikkeli

Drita Rexhepi on työskennellyt oppilashoitajana Uomarinteen koulussa viisi vuotta. Työn oli tarkoitus olla hetken pysähdyspaikka, mutta lapset ja työyhteisö veivät mennessään.

Drita istuu sohvalla koulun tiloissa.

Drita on oppilashoitaja, jonka työpäivä alkaa tyypillisesti kello kahdeksan aikaan aamulla, kun vammaisopetukseen osallistuvat lapset saapuvat kouluun ja Drita vastaanottaa heidät taksilta. Koulupäivän aikana hän auttaa ja tukee lapsia sellaisissa toimissa, joista he eivät selviydy itsenäisesti, kuten ruokailussa ja päivätoiminnan leikeissä. Oppilailla voi olla esimerkiksi diabetes tai epilepsia, jolloin heitä saatetaan lääkitä päivän aikana. Joihinkin lääkehoidollisiin toimenpiteisiin vaaditaan koulutus, joka Dritalla on: 

- Olen koulutukseltani sairaanhoitaja. Olen myös täydentänyt osaamistani ammatti- ja erityisammattitutkinnnoilla, Drita kertoo. 

Drita on aiemmin työskennellyt palvelupäällikkönä yrityksessä, joka työllisti pitkäaikaistyöttömiä ja ohjasi heitä opiskelemaan. Hän hakeutui oppilashoitajan työhön Vantaalle, sillä uusi työ kuulosti kiinnostavalta ja hänellä on työssään mahdollisuus tehdä hieman lyhyempää päivää omasta pyynnöstään: 

- Hakeuduin tähän työhön, koska halusin tehdä jotain erilaista, mitä en ole koskaan aiemmin tehnyt. Tarkoitukseni oli ensin, että teen tätä työtä vain opintojeni ajan, mutta nämä lapset valloittivat ja jäin “koukkuun”, hän hymyilee. 

Drita työskentelee Uomarinteessä osana moniammatillista tiimiä. Erityisopettaja huolehtii opetustyöstä, fysioterapeutti fyysisestä toimintakyvystä huolehtimisesta, puhe- ja toimintaterapeutti kommunikoinnin ja muun kuntoutuksen tukemisesta. Drita on tyytyväinen koko työyhteisöönsä: 

- Työtä on mukava tehdä, kun sitä saa tehdä yhdessä osaavien ammattilaisten kanssa. Myös esihenkilöni on erittäin ammattitaitoinen ja reilu. Tällainen esihenkilö kannustaa itseänikin tekemään oman työni mahdollisimman hyvin. Yhteistyö sujuu hyvin myös hallinnon asiantuntijan kanssa, joka järjestää meille jatkuvasti hyödyllisiä lyhytkoulutuksia. Olen ollut mukana jokaisessa, hän sanoo.  

Mitä oppilashoitajan työ vaatii? 

- Kärsivällisyyttä ja taitoa kuunnella, sillä lapsille on toisinaan vaikeaa oppia uusia asioita. Työotteen tulee olla kannustava, kuntouttava ja ohjaava. Lisäksi tarvitaan rakentavia yhteistyötaitoja ja positiivisuutta, hyvää fyysistä kuntoa. Myös erilaisten kommunikointitaitojen omaksumista, sillä työssä käytetään usein kuvia, videoita ja viittomia puheen tukena, Drita luettelee. 

Dritan työtä rikastuttaa myös vammaisten lasten lomatoiminnan suunnittelu ja toteutus yhteistyössä esihenkilön ja hallinnon väen kanssa. Lomatoimintaa järjestetään viisi kertaa vuodessa, joten hän tekee suunnittelutyötä oppilashoitajan työn ohella. Dritalla on hyviä ideoita ja näkemyksiä lomatoiminnasta, joten hän on saanut suunnitteluun suhteellisen vapaat kädet. 

Dritan työ onkin siis varsin monipuolista ja erittäin mielekästä: 

- Suosittelen oppilashoitajan työtä! Lasten kanssa on ihanaa tehdä työtä ja Uomarinteessä on erinomaiset työkaverit ja johto. Olen saanut aina apua ja opastusta, enkä ole kertaakaan tuntenut olevani yksin. Voin rehellisesti sanoa, että tulen joka päivä mielelläni töihin! 

Lue lisää erilaisista työntekijöistä Vantaan kouluissa

“Olemme kuin silta kodin ja koulun välillä” - monikieliset ohjaajat tukevat oppilasta ja tulkkaavat kulttuurieroja

Oppilaanohjaaja ei ainoastaan ohjaa, vaan myös kohtaa ja kuuntelee

Koulukoira Varjo ihastuttaa ja tekee tärkeää työtä

"Erityisopettaja on sellainen vierellä kulkija"