“Olemme kuin silta kodin ja koulun välillä” - monikieliset ohjaajat tukevat oppilasta ja tulkkaavat kulttuurieroja

Artikkeli

Monikielisten ohjaajien ammattiryhmä on kuulunut usean vantaalaisen koulun henkilöstöön vuodesta 2020 alkaen. He puhuvat suomen lisäksi albanian, arabian, venäjän, viron tai somalin kieltä.

Kolme henkilöä: Habib, Victoria ja Abdihakim.

Habib, Victoria ja Abdihakim ovat monikielisiä ohjaajia albanian, venäjän ja somalin kielissä.

Vantaalla työskentelee 19 monikielistä ohjaajaa. Habib, Victoria ja Abdihakim ovat kolme heistä. 

- Työmme koostuu kolmesta tahosta, joita tuemme: oppilas, huoltaja ja koulun henkilökunta. Kieli ei ole välttämättä aina se haaste, vaan toimimme myös kulttuuritulkkina koulun ja kotien välillä, sillä koulujärjestelmät on monesti erilaisia maiden välillä. Myös kulttuurien toimintatavoissa on eroavaisuuksia, kertoo Abdihakim. 

- Olemme kuin silta kodin ja koulun välissä, moni asia hoidetaan meidän kauttamme. Opettajien työtä helpottaa, kun tuemme oman kieliryhmämme kanssa asioimisessa, Habib jatkaa.  

Jokaisella monikielisellä ohjaajalla on vastuullaan useampi koulu, mutta he viettävät viikossa eniten aikaa siinä koulussa, jossa tarve on suurin. Tyypilliseen työpäivään kuuluu oppilaiden tukemista koulukäynnissä, esimerkiksi oppimissuunnitelman laatimisen merkeissä. Oppimissuunnitelma sisältää usein yhteisesti sovittuja asioita, kuten kotitehtävien ahkeraa tekemistä, tai tavoitteita arvosanojen nostamiseksi. Monikielinen ohjaaja voi osallistua myös oppilasta koskevaan arviointikeskusteluun. Lisäksi hän pystyy etsimään ratkaisuja tiettyihin haasteisiin, esimerkiksi ohjaamalla oppilaan läksykerhon pariin. 

Myös huoltajat voivat ottaa yhteyttä monikielisiin ohjaajiin. Kysymykset voivat koskea niin koulujärjestelmää kuin hyvinkin käytännöllisiä asioita: 

- Huoltaja saattaa soittaa ja kysyä, mitä tarkoittaa valmistava luokka tai miksi oppilaan on mentävä välitunnilla ulos, vaikka sataa, Victoria sanoo.  

- Huoltaja voi pyytää apua myös esimerkiksi loma-anomuksen tekemisessä Wilmassa, Habib lisää.  

Opettajat saattavat pyytää monikieliseltä ohjaajalta käännöksiä koekysymyksiä varten, jotta oppilas varmasti ymmärtää, mitä häneltä kysytään. Habib on opiskellut kotimaassaan teknistä alaa ja myös työskennellyt alalla, joten hän on oiva tuki erityisesti matematiikan ja fysiikan kokeiden kääntämisessä. 

- Kun hain monikielisen ohjaajan työhön, olin hieman epäileväinen, sillä minulla ei ole opetusalan kokemusta. Hain kuitenkin ja sain paikan. Olen viihtynyt, meillä on hyvä ilmapiiri ja yhteistyö sujuu muun henkilökunnan kanssa, hän sanoo.  

Vaikka monikielinen ohjaaja voi auttaa kokeiden kysymysten tulkitsemisessa, hän ei kuitenkaan ole koulunkäyntiavustaja, ja päävastuu opetustyöstä on koulun luokan- ja aineenopettajilla. Opetushenkilöstöllä on hyvä tuntuma siihen, miten oppilaan opinnot sujuvat. Tarvittaessa opettaja ottaa yhteyttä monikieliseen ohjaajaan ja he pohtivat yhdessä ratkaisuja oppilaan tilanteeseen. 

Monikieliset ohjaajat tekevät yhteistyötä koko koulun henkilöstön kanssa. He muodostavat vahvan tiimin myös keskenään ja istuvatkin viikoittain saman pöydän ääressä ja vaihtavat kuulumisia. He kuuluvat myös alueellisiin ja koko Vantaan tasoisiin tiimeihin, joiden kanssa kokoustetaan myös säännöllisesti. Koko Vantaan tasoisiin kokouksiin osallistuu myös muita tahoja, kuten lastensuojelu. 

Kun oppilas onnistuu, työntekijäkin onnistuu

Työnsä tärkeimpänä asiana Habib, Victoria ja Abdihakim näkevät sen, että oppilas menestyy. Tämä toimii myös heidän työnsä onnistumisen mittarina: 

- Me olemme onnistuneet, kun oppilas onnistuu. On palkitsevaa, kun oppilas tulee kertomaan, että on yhteistyömme avulla saanut parempia arvosanoja, Habib hymyilee.  

- Parasta tässä työssä on, kun näen, miten nuori on kehittynyt ja kasvanut, ja kun välillämme on luottamus. Kun luottamuksen saa ja nuori kertoo asioistaan, se on lottovoitto. Monen nuoren kanssa meistä on tullut myös niin läheisiä, että olen mennyt katsomaan heidän jalkapallopelejään vapaa-ajallani, se on nuorille todella tärkeää, Abdihakim iloitsee.  

Monikielisen ohjaajan työ on Abdihakimille sopivaa monesta syystä: 

- Olen tehnyt paljon nuoriso-ohjausta ja opiskelen parhaillaan ammattikorkeakoulussa sosionomiksi. Lisäksi urheilu on ollut aina lähellä sydäntäni ja olen valmentanut jalkapalloa monikulttuurisissa joukkueissa. Ohjaan myös nuoria erilaisten harrastusten pariin, jotta heillä on mielekästä tekemistä koulupäivän jälkeen ja ystäväpiiri kasvaa.  

Victoria puolestaan on työskennellyt kotimaassaan muun muassa psykologian opettajana. Hänellä on taskussaan pari muutakin koulutusta ja hän on valmistumassa Abdihakimin tapaan sosionomiksi. 

- Unelmani oli, että saan työskennellä Suomessa opetusalalla maahanmuuttajien kanssa. Mielestäni on tärkeää, että oppilaat ja huoltajat saavat tukea sillä kielellä, jossa heillä on vahvin osaaminen. Olen itsekin maahanmuuttaja ja tiedän, miten tärkeää on, että joku vastaa kysymyksiin sillä kielellä, jota ymmärtää, Victoria sanoo. 

Monikielisten ohjaajien tärkeä työ ei ole jäänyt kaupungin tasollakaan huomaamatta. Habib lisääkin vielä:  

- Monen meidän työsuhde on muutettu määräaikaisesta vakituiseksi. Mielestäni se kertoo siitä, että teemme merkityksellistä työtä ja että olemme onnistuneet siinä hyvin. 

Lue lisää erilaisista työntekijöistä Vantaan kouluissa

Oppilashoitaja innostuu lapsista ja ammattitaitoisesta työyhteisöstä

Oppilaanohjaaja ei ainoastaan ohjaa, vaan myös kohtaa ja kuuntelee

Koulukoira Varjo ihastuttaa ja tekee tärkeää työtä

"Erityisopettaja on sellainen vierellä kulkija"