Oppilaanohjaaja ei ainoastaan ohjaa, vaan myös kohtaa ja kuuntelee

Artikkeli

Hämeenkylän koulun oppilaanohjaajat Reetta ja Irina ovat valmiita auttamaan oppilaita missä tahansa asiassa.

Reetta ja Irina seisovat koulun käytävällä ja nojaavat kaiteeseen.

Reetta (vas.) ja Irina (oik.)

Reetta Karvonen ja Irina Huovinen ovat työskennelleet Hämeenkylän koulussa siitä lähtien, kun he ovat valmistuneet oppilaanohjaajiksi vuonna 2007 ja 2014.  

Mitä oppilaanohjaaja käytännössä sitten tekee? 

- Riippuu vähän siitä, millä luokalla oppilas on ja mitä ajankohtaa eletään. Seiskalla teemana on se, että hän pääsee yläkoulumaailmaan käsiksi, opastamme esimerkiksi opiskelutaidoissa, kouluyhteisössä toimimisessa ja valinnaisaineiden kanssa, Reetta kertoo.  

- Kasiluokkalaisten kanssa tutustumme opotunneilla erilaisiin ammattialoihin ja ammatteihin sekä suomalaiseen koulutusjärjestelmään. Teemme myös muun muassa testejä, joiden avulla mietitään omia vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita jatko-opintoja ajatellen. Ysiluokkalaisten kanssa työskentelyä ohjaa vahvasti TET-jakso, yhteishaku ja työnhakuun liittyvät taidot, Irina täydentää.  

Suurin osa oppilaanohjaajan työajasta kuluukin ohjauskeskustelujen parissa. Keskusteluita käydään niin seitsemäs-, kahdeksas- kuin yhdeksäsluokkalaisten kanssa. Jokaisen vuosiluokan keskustelujen sisältö ja tavoite riippuu kunkin vuosiluokan tarpeista. Ohjauskeskustelujen ja opotuntien lisäksi Reetan ja Irinan työhön sisältyy esimerkiksi tietokoneella työskentelyä, paperitöitä, Wilma-viestien lähettämistä ja yhteistyö huoltajien kanssa. Reetta on myös mukana tukioppilastoiminnassa ja Irina taas oppilaskunnan ohjaamisessa. 

Oppilaanohjaajat tekevät yhteistyötä useiden eri ammattilaisten kanssa. Koulun sisäiseen verkostoon kuuluvat muun muassa opiskeluhuolto, aineenopettajat, luokanopettajat ja koulun johto. Verkostot ulottuvat myös pitkälle koulun ulkopuolelle: esimerkiksi lähialueiden yritykset, toisen asteen oppilaitokset ja seurakunta ovat oppilaanohjaajille merkittäviä yhteistyötahoja.  

Oppilaanohjaus ei rajaudu ainoastaan opintoihin liittyviin kysymyksiin vastaamiseen ja tulevaisuuden suunnitelmien pohtimiseen:  

- Opolta voi kysyä ihan mitä tahansa! Jos kysymys ei ole omaa osaamisaluettani, opastan oppilaan eteenpäin, voimme esimerkiksi käydä yhdessä etsimässä koulun kuraattorin. On tärkeää, että koulussa on aikuinen, jonka puoleen voi kääntyä asiassa kuin asiassa. Välituntivalvonnassakin on aikaa keskustella oppilaiden kanssa, jos heillä on jotakin sanottavaa tai kysyttävää, Reetta sanoo.  

- Minun ja Reetan vahvuutena on, että olemme helposti lähestyttäviä. Tärkeintä on olla oppilaille läsnä, Irina komppaa.  

Mikä oppilaanohjaajan työssä mahtaa olla parasta?  

- Oppilaat, työkaverit, kohtaamiset ja läsnäolo. Vaikka haastaviakin tilanteita on, jaksan pitkälle sillä, että saan oppilailta hyvää palautetta, Irina luettelee.  

Reetta on samoilla linjoilla:  

- Nuoret ja kivat kohtaamiset. Toivon, että nuorillekin jää kohtaamisistamme hyvä fiilis ja että se tunne kantaa pitkälle, vaikka olisi ollut muuten vaikea päivä. Tietysti myös työkaverit, meillä riittää huumoria ja siitä saa hyvää mieltä päivään!  

Lue lisää erilaisista työntekijöistä Vantaan kouluissa  

Oppilashoitaja innostuu lapsista ja ammattitaitoisesta työyhteisöstä  

“Olemme kuin silta kodin ja koulun välillä” - monikieliset ohjaajat tukevat oppilasta ja tulkkaavat kulttuurieroja  

Avainsanat

KoulutPeruskoulutTyöpaikatTyössäkäynti