Vantaalaiset lapset ja nuoret haluavat vaikuttaa

Uutinen

Asiasanat

KoulutusNuoretLapsiperheet

Vaikuttaminen ja osallistuminen on tärkeää iästä riippumatta.

Kavereiden kanssa leikkiminen, keinuminen, synttärit... Muun muassa näistä asioista syntyy päiväkoti-ikäisten lasten mielestä erityisen kiva päivä. Osana Lapsiystävällinen kunta -työn nykytilan kartoitusta haluttiin kuulla myös alle kouluikäisten lasten näkemyksiä. 5 – 6 –vuotiaille lapsille kahdessa päiväkodissa toteutetuissa työpajoissa pohdittiin, mikä tekee päivästä tai päiväkotipäivästä kivan, millaisiin asioihin he saavat päiväkodin arjessa vaikuttaa ja mikä on heistä kunnan tärkein palvelu.

– Lapset osallistuivat mielenkiinnolla työpajoihin, vaikka osalle pihalla toteutunut sählypeli olisi ollut työpajaa kiinnostavampi, pajat toteuttanut opetustoimen asiantuntija Lotte Koivulainen kertoo. Kaikki saivat kuitenkin vastattua kysymyksiin toiminnallisten menetelmien avulla.

Pajojen perusteella suosituimpia aktiviteetteja päiväkodissa ovat askartelu, syöminen, retkeily ja jumppa. Siinä, kuinka paljon lapset saivat vaikuttaa päiväkotiarjen sisältöön, oli kuitenkin vaihtelua. Lasten mukaan he saivat vaikuttaa leikkiin ja askarteluun, mutta ei siihen, mitä syödään tai missä järjestyksessä asioita tehdään. Osa sai olla vaikuttamassa retkikohteisiin ja lepohetken kirjoihin, osa ei. Kunnan palveluista tärkein lapsille oli uimahalli. Seuraavaksi eniten ääniä sai metsä.

Lähes 800 lasta ja nuorta vastasi kaupungin yhdessä nuorisovaltuuston kanssa tekemään verkkokyselyyn vaikuttamisesta. Vastaajista 92 % piti tärkeänä, että lapsilla ja nuorilla on mahdollisuuksia vaikuttaa. Eniten haluttiin vaikuttaa nuorten asioihin, vapaa-ajan palveluihin ja asumiseen ja ympäristöön. Vastaajat mainitsivat myös muun muassa kouluruoan ja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden. Lisää tietoa vaikuttamismahdollisuuksista toivottiin erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä omaan asuinympäristöön liittyen. Moni ei tiennyt, mikä auttaisi heitä vaikuttamaan haluamiinsa asioihin. Tietoa vaikuttamismahdollisuuksista koulussa ja nuorten näkökulman huomioimista toivottiin.

Vaikuttajapäivän teemoina hyvinvointi ja turvallisuus

Vantaan peruskoulun ja toisen asteen oppilaat pohtivat kevään Vaikuttajapäivä -etätapahtumassa erityisesti hyvinvointia, turvallisuutta ja koulun tulevaisuutta. Alakoululaisten vastauksissa hyvinvoinnin lähteinä korostuivat erityisesti perhe, kaverit ja ystävät, lemmikit, terveys, ruoka, riittävä uni ja liikkuminen. Yläkouluikäisillä nousi esiin myös vapaa-ajan, musiikin ja taiteen ja loman merkitys.

Läheisten lisäksi turvallisuuden tunnetta toivat kiva opettaja ja turvallinen koulu ja se, ettei tarvitse olla yksin. Vaikuttajapäivässä mietittiin myös, mitä tehdä, jos joku voi huonosti. Vastaajien mukaan parhaiten auttaa kaverille tai aikuiselle (läheinen tai esimerkiksi koulupsykologi) puhuminen. Yhden ryhmän vastaus kuului: ”Turvallisuutta lisää se, että saa olla rauhassa kiusaamiselta ja häirinnältä. Uskomme, että tärkeää kiusaamisen ehkäisyssä on hyvän hengen luominen koulussa. Siksi kaikenlaiset koulun retket ja yhteisölliset tapahtumat ovat tärkeitä!”

Tulevaisuuden koululta lapset ja nuoret toivoivat erityisesti kiusaamattomuutta, yhteisöllisyyttä, viihtyisiä oppimisympäristöjä, sekä vaikuttamismahdollisuuksia. Yläkoululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden unelmaoppilaitoksessa on lisäksi monipuolinen ja joustava opetus ja oppimistavat sekä kokonaisvaltainen hyvinvoinnin tuki. Ilmastonmuutos ja oma ammatillinen tulevaisuus huolettivat heitä.

Lapsilla ja nuorilla on paljon mielipiteitä ja ajatuksia heitä koskevissa asioissa. Pienesti arkea muuttamalla voidaan osallisuuden ja toimijuuden tasoa nostaa. Oppisimmeko keräämään lapsilta systemaattisemmin palautetta? Ovatko lasten kanssa työskentelevien aikuisten toimintatavat yhdenmukaiset? Onko lapsilla mahdollisuus vaikuttaa? Lapsiystävällinen kunta -työ etenee seuraavaksi toimintasuunnitelman laadintaan.

Osana nykytilan kartoitusta on järjestetty myös ryhmäkeskusteluja ja digiraati, joista voi lukea lisää aiemmasta tiedotteesta.