Vantaan ratikalla positiivisia vaikutuksia väestörakenteeseen

Uutinen

Vantaan ratikan tuoman kaupunkikehityksen arvioidaan lisäävän kaupungin työikäistä väestöä ja lasten määrää sekä hidastavan alueellista eriytymistä, selviää tuoreesta raportista.

Tältä ratikka näyttäisi Hakunilantiellä Vaaralassa

Osana Vantaan ratikan vaikutusten arviointia, on konsulttityönä arvioitu Vantaan kaupungin väestöennustetta sekä ratikka- että bussivaihtoehdossa, sekä tarkasteltu lähemmin ratikan myötä raideliikenteen piiriin tulevan Hakunilan väestön kehitystä.

Vantaan väestö kasvaa molemmissa skenaarioissa erittäin voimakkaasti huomattavan asuntotuotannon, maan sisältä saatujen muuttovoittojen sekä kansainvälisen muuttoliikkeen seurauksena. Tuleva kasvu on kuitenkin huomattavasti suurempaa ratikkaskenaariossa, oletetun suuremman asuntotuotannon seurauksena etenkin 2020- ja 2030-luvuilla.

Ratikkaskenaariossa etenkin työikäinen väestö ja lasten määrä kasvaa bussiskenaariota voimakkaammin, erityisesti vuosien 2021–2040 aikana. Eläkeikäisen väestön ryhmissä muutokset ovat maltillisempia, joskin ratikkaskenaariossa myös ikääntynyt väestö kasvaa bussiskenaariota enemmän. Vieraskielisen väestön määrä tulee Vantaalla kasvamaan molemmissa skenaarioissa.

- Ennuste olettaa kaupungin kaavailevan asuntotuotannon toteutuvan täysmääräisenä. Jos tämä ei toteudu, kasvu jää luonnollisesti vähäisemmäksi tai kasvun toteutuminen ajoittuu eri tavoin, kertoo ratikan hankejohtaja Tiina Hulkko.

Hakunilan alueelle voimakasta kasvua

Bussiskenaariossa Hakunilan väestö kasvaisi ennusteen mukaan vuosien 2021–2040 aikana noin 3300 asukkaalla eli noin neljänneksellä nykyisestä. Ratikkaskenaariossa Hakunilan väestö kasvaisi 6700 asukkaalla eli noin puolella nykyisestä.

Kieliryhmien ero väestönkehityksessä on skenaarioittain suuri. 2020-luvulla ratikkaskenaariossa vieraskielisen väestön lisäksi kotimaiset kieliryhmät kasvavat alueella merkittävästi ja 2030- luvullakin kotimaisten kieliryhmien arvioidaan kasvavan hieman. Bussiskenaariossa kotimaiset kieliryhmät supistuvat sekä 2020-luvulla että 2030-luvulla maltillisesti.

- Eri kieliryhmien tasapainoinen suhde vähentää alueen eriytymistä, selventää tutkija Rasmus Aro aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:ltä.

- Hakunilan tilanne on tällä hetkellä haastava, Aro kuvailee. Esimerkiksi työttömyysaste sekä asukkaiden tulo- ja koulutustaso ovat Vantaan heikoimpien joukossa. Alueen kehitys on myös ollut muuta kaupunkia heikompaa, eli ero Hakunilan ja muun kaupungin välillä on syventynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana, hän jatkaa.

Ratikan vaikutuksia Vantaan väestörakenteeseen ja alueiden eriytymiseen tutkivan MDI:n raportin mukaan paranevat liikenneyhteydet ratikan myötä yhdistettynä uuteen asuntotuotantoon sekä muihin aluetta kehittäviin toimiin lisäävät alueen houkuttelevuutta. Houkuttelevuuden kasvu monipuolistaa alueelle muuttavan väestön rakennetta, mikä vähintään hidastaa alueen eriytymiskehitystä.

Tutustu Vantaan ratikan väestö- ja eriytymisvaikutukset -raporttiin

Ratikan vaikutuksia arvioidaan monipuolisesti osana hankkeen jatkosuunnittelua. Nyt valmistunut selvitys on osa Vantaan ratikan vaikutusten arviointia. Kaikki hankkeen vaikutukset koostetaan hankesuunnitelmaan, joka tuodaan päätöksentekoon tämän kevään aikana.

Avainsanat

RatikkaKaupunkikehitysVäestö