Vantaan ratikan aiheuttamat tärinä- ja runkomeluvaikutukset jäävät vähäisiksi koko ratikan reitillä

Uutinen

Asiasanat

LiikenneRakentaminen

Raitiotien tärinä- ja runkomeluvaikutukset torjutaan huolellisella suunnittelulla, jolloin vaikutukset rajoittuvat katualueelle eivätkä ulotu reitin varren rakennuksiin saakka.

Havainnekuva ratikasta Silkkitehtaan pysäkillä

Ratikka havainnekuvassa Tikkurilan keskustassa

Osana Vantaan ratikan vaikutusten arviointia, on konsulttityönä arvioitu tärinä- ja runkomeluvaikutuksia koko ratikan reitillä, Tikkurilan tunneliosuus mukaan lukien.

Tärinäselvityksessä on tutkittu raitiotieliikenteen aiheuttaman tärinän vaikutusta rakennusten rakenteisiin ja asumismukavuuteen. Tikkurilan osalta selvitys on uusi, ja itä- ja länsiosuuksien osalta päivitetty uusien pohjavahvistustoimenpiteiden mukaiseksi. Selvitysten tulokset ovat positiivisia: millään osalla raitiotien reitistä, mukaan lukien Tikkurilan tunneliosuus, tärinä ei ylitä ohjearvoja rakennusten kestävyyden eikä asumismukavuuden suhteen.

- Tärinän muodostumista on tutkittu lähtöarvoilla, jotka muodostaisivat mahdollisimman suuren tärinävaikutuksen. Esimerkiksi maaperätyypit on oletettu tärinän kannalta huonommiksi, ja ratikan kulku nopeammaksi. Näin on saatu suurin mahdollinen tärinävaikutus, joka silti alittaa selvästi ohjearvot, hankejohtaja Tiina Hulkko kertoo.

Runkomelu torjutaan ratikan rakenteissa

Runkomeluvaikutuksia raitiotien varrella on selvitetty laskennallisella mallinnuksella. Runkomelulla tarkoitetaan ratikan tärinästä aiheutuvaa, ympäröiviin rakenteisiin kuten rakennusten seiniin siirtyvää melua.

- Runkomelun torjunta sisältyy valmistuviin katusuunnitelmiin, ja sen avulla runkomelu saadaan pysäytettyä raitiotien rakenteisiin. Myöskään runkomelusta ei siis muodostu raitiotien varrella ongelmaa ympäröiville taloille tai asukkaille, Hulkko kertoo.

Tikkurilan osuudelle runkomeluvaimennusta on suunniteltu koko Kielotien osuudelle sekä tunneliin ja sen rampeille. Laskenta on tehty tilanteelle, joka aiheuttaisi mahdollisimman paljon runkomelua, ja suojaus suunnitellaan kadun rakenteisiin sen mukaisesti.

Itäosalla eli Jokiniemen ja Länsimäen välillä edelliseen raporttiversioon nähden on runkomelun torjuntatarvetta todettu pohjanvahvistustoimenpiteiden myötä Porttipuiston ja Porvoonväylän kohdilla aiempaa enemmän. Länsiosalla eli lentoaseman ja Tikkurilan välillä selvitykseen lisättiin vaimennussuunnitelma ja lentoaseman sillan värähtelyvoimakkuutta ja vaimennusta tarkennettiin.

Tutustu läntisen, itäisen ja Tikkurilan osuuksien tärinä- ja runkomeluselvityksiin Vantaan ratikan verkkosivuilla.

Ratikan vaikutuksia arvioidaan monipuolisesti osana hankkeen jatkosuunnittelua. Nyt valmistuneet selvitykset ovat osa Vantaan ratikan vaikutusten arviointia. Kaikki hankkeen vaikutukset koostetaan hankesuunnitelmaan, joka tuodaan päätöksentekoon tämän kevään aikana.

Avainsanat

RatikkaKaupunkikehitys