Vantaan ratikan ensimmäiset asemakaavamuutokset etenevät

Uutinen

Asiasanat

KaupunkisuunnitteluLiikenne

Vantaan ratikan asemakaavamuutokset etenevät vuoden 2022 aikana vaiheittain lähtien liikkeelle Hakunilan keskustan ratikan asemakaavasta. Kaduksi muuttuvat alueet inventoidaan ja maanomistajia informoidaan asiasta erikseen. Inventointi koskee noin 400 kiinteistöä ratikan reitin varrella.

Havainnekuva ratikasta Hakunilassa

Vantaan ratikan asemakaavamuutokset etenevät vuoden 2022 aikana vaiheittain lähtien liikkeelle Hakunilan keskustan ratikan asemakaavasta (nro 002453). Asemakaavojen muutosten luonnoksia esitellään Vantaan kaupungin verkkosivuilla https://www.vantaa.fi/fi/kaavoitus/kaavat  ja niistä voi jättää mielipiteitä. Ensimmäisenä esitellään Hakunilan keskustan ratikan asemakaavan muutosluonnosta 12.1.-2.2., minkä aikana mielipiteen voi jättää ensisijaisesti kirjaamon kautta.

Asemakaavamuutosten pohjaksi on laadittu katusuunnitelmia, joissa on tutkittu tarkkaan ratikan toteuttamisen vaatima tilavaatimus katualueella. Asemakaavamuutoksissa osoitetaan ratikan vaatima tila kadulla, mikä tarkoittaa paikoin kadun leventämistä ja muiden alueiden pienentämistä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ratikan reitin varrella kiinteistöjen osia voidaan joutua muuttamaan katualueeksi.

Kaduksi muuttuvat alueet inventoidaan eli kaduksi muutettavalla alueella oleva omaisuus esimerkiksi kasvillisuus, parkkipaikat ja rakennukset ja niiden arvo kartoitetaan myöhempää kaupungin ostotarjousta varten. Inventointi koskee noin 400 kiinteistöä ratikan reitin varrella. Asemakaavamuutoksen luonnoksen mukaiset kaduksi muuttuvat alueet ja niillä sijaitsevaa mahdollista muuta omaisuutta aletaan inventoida tammikuun lopulta lähtien Hakunilassa, jossa inventoidaan noin 20 kiinteistöä. Kyseessä olevia maanomistajia informoidaan asiasta lähipäivinä. Inventoinnin tekee konsulttitoimisto kaupungin toimeksiannosta.

-Inventointia tehdään etupainotteisesti jo ennen rakentamispäätöstä selvittääksemme kiinteistöjen osien ostosta kaupungille aiheutuvat kustannukset mahdollisimman tarkasti. Maanomistajia informoidaan erikseen asemakaavamuutosten edetessä. Alustavissa arvioissa yksityisten maanomistajien kiinteistöjen osien ostosta aiheutuvat kustannukset ovat useita miljoonia euroja kaupungille. Ostotarjouksia kiinteistöjen omistajille tehdään, jos kaupunginvaltuusto tekee myönteisen päätöksen ratikan toteuttamisesta, eli aikaisintaan vuoden 2023 aikana, kertoo kaupungininsinööri Henry Westlin.

Tavoitteena on, että ratikan asemakaavaehdotukset ja niitä vastaavat katusuunnitelmaehdotukset tulisivat nähtäville yhtä aikaa alkuvuodesta 2022 alkaen. Hakunilan keskustaa koskeva asemakaavaehdotus asetetaan nähtäville maalis-huhtikuussa. Nähtävillä oleviin asemakaavoihin voi tutustua Vantaan kaupungin verkkosivuilla https://www.vantaa.fi/fi/kaavoitus/kaavat. Kaupunkilaisilla on mahdollisuus jättää nähtävilläoloaikana muistutuksia asemakaavaehdotuksista. Ratikan ajankohtainen tilanne on nähtävissä myös päivittyvältä suunnittelukartalta https://gis.vantaa.fi/ratikka/.

Lisätiedot:
Kaupungininsinööri Henry Westlin
0400417436
henry.westlin@vantaa.fi

Avainsanat

RatikkaKaavoitusKaupunkikehitysKaupunki rakentaa