Vantaan ratikan katusuunnitelmaluonnoksia esillä verkossa 19.10.-1.11.

Uutinen

Vantaan ratikan katu- ja puistosuunnitelmaluonnoksia Aviapoliksen ja Tikkurilan suuralueilla on valmistunut ja niihin voi jättää mielipiteitä 19.10.-1.11. katusuunnitelmakyselyyn tai sähköpostitse.

Vantaan ratikan lentoaseman pysäkki

Vantaan ratikan päätepysäkki Aviapoliksessa sijoittuu lentoasemalle, ja siitä on esteetön kulku terminaaliin.

 

Vantaan ratikan katu- ja puistosuunnitelmaluonnoksia Aviapoliksen ja Tikkurilan suuralueilla on valmistunut. Ratikan katusuunnitelmaluonnoksia esitellään vaiheittain. Nyt vuorossa on kaupunginosiin Lentokenttä, Veromies, Pakkala, Tikkurila ja Jokiniemi sijoittuvia suunnitelmia. Katu- ja puistosuunnitelmaluonnoksissa varataan tilaa kadun toiminnoille. Kaduille suunnitellaan raitiotien lisäksi ajoneuvoliikenteen järjestelyt, ja tärkeässä osassa ovat myös pyöräilyn ja jalankulun yhteyksien kehittäminen. Vantaan ratikan reitti kytkeytyy osaksi pääkaupunkiseudun joukkoliikenneverkkoa.

Tikkurilan tunneli, lentoaseman päätepysäkki ja Muuran asuinkortteli mukana esittelyssä

Tikkurilan kaupunginosassa esitellään Tikkurilan raitiotietunneli (Tikkurilanraitio), jonne tulee sijoittumaan Tikkurilan aseman pysäkki rautatieaseman alapuolelle. Tikkurilan pysäkiltä on suorat vaihtoyhteydet juniin ja busseihin. Tikkurila on joukkoliikenteen solmukohta, ja ratikka parantaa poikittaisia yhteyksiä Tikkurilasta esimerkiksi Jumbon palveluihin ja helpottaa työmatkaliikennettä. 

Aviapoliksessa ja lentoasemalla raitiotie tuo uuden joukkoliikennemuodon täydentämään esteettömästi joukkoliikennettä ja saavutettavuutta. Raitiotien päätepysäkki tulee sijaitsemaan sillalla lentoaseman terminaalin ja bussiterminaalin välittömässä läheisyydessä. Pysäkiltä on esteettömät kulkuyhteydet lentoasemalle ja alueen työpaikkoihin.

Muuraan rakentuu viihtyisä, yhteisöllisistä kaupunkikylistä koostuva uusi asuinalue. Raitiotie yhdistää Muuran kaupunkikyliä ja tuo sujuvia ja houkuttelevia jalankulku- ja pyöräilyreittejä Aviapolikseen. Toisensavun ja Virkatien risteykseen sijoittuvasta Muuran keskustasta aukioineen suunnitellaan alueen solmukohtaa, jossa yhdistyvät joukkoliikenteen pysäkit ja alueen kaupalliset palvelut.

Mielipiteet katusuunnitelmakyselyihin tai sähköpostitse

Ratikan katu- ja puistosuunnitelmaluonnoksia esitellään 19.10. alkaen Vantaan ratikan verkkosivuilla. Luonnoksista voi jättää mielipiteen kahden viikon aikana 19.10.-1.11.2022 katusuunnitelmaluonnoskyselyyn tai sähköpostitse ratikka@vantaa.fi. Kyselyyn ei tarvitse kirjautua. Sähköpostilla mielipiteen jättäessä viestin otsikossa tulee mainita mielipidettä koskevan katusuunnitelman nimi. Katusuunnitelmaluonnoksista ja kaupunkikehityksestä on tehty myös havainne- ja esittelyvideoita, joihin voi tutustua myös Vantaan kaupunkiympäristön YouTube-kanavalla.

Katusuunnitelmaluonnosten aikataulu

Katusuunnitelmaluonnosten aikataulut ovat 12.10.2022 tilanteen mukaisia. Katu- ja puistosuunnitelmien luonnoksien esittelyn aikatauluun saattaa tulla muutoksia. Kuva: Vantaan ratikka.​

Seuraavaksi katu- ja puistosuunnitelmia esitellään syystalven 2022 aikana Aviapoliksen ja Hakunilan suuralueelta. Myös ratikan asemakaavaehdotuksia on tulossa nähtäville vaiheittain. Tavoitteena on, että ratikan asemakaavaehdotukset ja niitä vastaavat katusuunnitelmaehdotukset tulevat yhtä aikaa nähtäville. Ratikan ajankohtainen tilanne nähtävissä myös päivittyvältä suunnittelukartalta https://gis.vantaa.fi/ratikka/

Lisätietoja

Sauli Hakkarainen

Suunnittelupäällikkö
040 650 1464 sauli.hakkarainen@vantaa.fi

Avainsanat

RatikkaOsallistu ja vaikutaKaupunkikehitys