Vantaan ratikan katusuunnitelmaluonnoksia esitellään 27.1.-9.2. Aviapoliksen ja Tikkurilan suuralueilla

Uutinen

Vantaan ratikan katusuunnitelmaluonnoksia Aviapoliksen ja Tikkurilan suuralueilla on valmistunut. Nyt vuorossa on kaupunginosiin Tikkurila, Viertola, Koivuhaka, Veromies ja Lentokenttä sijoittuvia suunnitelmia ja niistä voi jättää mielipiteitä kahden viikon aikana.

Vantaan ratikan katusuunnitelmaluonnoksia Aviapoliksen ja Tikkurilan suuralueilla on valmistunut. Ratikan katusuunnitelmaluonnoksia esitellään vaiheittain. Nyt vuorossa on kaupunginosiin Tikkurila, Viertola, Koivuhaka, Veromies ja Lentokenttä sijoittuvia suunnitelmia. Katusuunnitelmaluonnoksissa varataan tilaa kadun toiminnoille. Kaduille suunnitellaan raitiotien lisäksi ajoneuvoliikenteen järjestelyt, ja tärkeässä osassa ovat myös pyöräilyn ja jalankulun yhteyksien kehittäminen. Uutta pyöräbaanaa onkin katusuunnitelmaluonnoksissa suunniteltu Tikkurilantielle ja Tietotielle. Pyöräparkkeja ja kaupunkipyöräasemia on suunniteltu raitiotiepysäkkien yhteyteen.

Viihtyisyyden ja kaupunkikuvan kannalta merkittävä osa suunnittelua on katuympäristön suunnittelu. Raitiotien molemmin puolin istutetaan puita ja pensaita. Hulevesien luonnonmukaista käsittelyä on suunniteltu Tikkurilantielle, Puutarharantapuistoon ja Bäckbynpuistoon. Lisäksi puistoihin istutetaan lisää puita ja kasvillisuutta. Myös Tikkurilantiellä sijaitseva Kylmäojan silta uusitaan ja viheryhteyden jatkumisesta Kylmäojan varressa huolehditaan. Tikkurilantielle on myös suunniteltu meluaitoja esimerkiksi päiväkodin kohdalle. Kielotiellä tapahtuu muutoksia Neilikkatien kohdalla. Neilikkatie katkaistaan Kielotien kohdalta eikä Neilikkatieltä voi kääntyä jatkossa Kielotielle eikä Kielotieltä Neilikkatielle.

Ratikan katusuunnitelmaluonnoksia esitellään 27.1. alkaen Vantaan kaupungin verkkosivuilla (uusi osoite julkistetaan pian). Luonnoksista voi jättää mielipiteen kahden viikon aikana 27.1.-9.2.2022 katusuunnitelmaluonnoskyselyyn edellä mainituilla kaupungin verkkosivuilla tai sähköpostitse ratikka@vantaa.fi. Kyselyyn ei tarvitse kirjautua. Sähköpostilla mielipiteen jättäessä viestin otsikossa tulee mainita mielipidettä koskevan katusuunnitelman nimi.

Seuraavaksi katusuunnitelmia esitellään kevään 2022 aikana Tikkurilan ja Aviapoliksen lisäksi Hakunilan suuralueilta. Myös ratikan asemakaavaehdotuksia on tulossa nähtäville vaiheittain. Tavoitteena on, että ratikan asemakaavaehdotukset ja niitä vastaavat katusuunnitelmaehdotukset tulisivat nähtäville yhtä aikaa maaliskuusta 2022 alkaen, jotta vantaalaiset voisivat paremmin vaikuttaa ratikan suunnitteluun. Ratikan ajankohtainen tilanne nähtävissä myös päivittyvältä suunnittelukartalta https://gis.vantaa.fi/ratikka/.

Lisätiedot:
Suunnittelupäällikkö
Sauli Hakkarainen
sauli.hakkarainen@vantaa.fi

Avainsanat

RatikkaKaupunkikehitysOsallistu ja vaikuta