Vantaan ratikan Koivuhaan pysäkin ympäristön ja Tikkurilantien suunnitelmat nähtävillä 2.3. saakka

Uutinen

Vantaan ratikan Koivuhaan asemakaavamuutosehdotus ja sitä vastaava katusuunnitelmaehdotus ovat nähtävillä yhtä aikaa 1.2.-2.3. Muistutukset ehdotuksista tulee jättää kirjaamoon 2.3. klo 15 mennessä.

Koivuhaan kaavamuutoksen suunnittelualue

Asemakaavalla ja asemakaavamuutoksella levennetään katualuetta Tikkurilantiellä, Puutarhatiellä, Niittytiellä, Ohtolankadulla ja Köyhämäentiellä muuttamalla osia korttelialueista sekä Niittypuiston puistoaluetta katualueeksi. Lisäksi Tikkurilantien eteläpuolella Puutarhatien risteyksessä muutetaan katualuetta osin kävelykaduksi ja katkaistaan liittyminen Puutarhatieltä Tikkurilantielle ratikan tuomien uusien liikennejärjestelyiden vuoksi.

Asemakaavassa ja asemakaavamuutoksessa varaudutaan Vantaan ratikkaan osoittamalla riittävä tila ratikan vaatimalle infrastruktuurille sekä parannetulle katuympäristölle. Raitiotielle ja siihen liittyville toiminnoille, kuten ajoneuvoliikenteelle, pyöräilylle ja kävelylle, viheralueille, istutuksille ja hulevesiratkaisuille osoitetaan tilaa asemakaavassa suurentamalla katualueita ja pienentämällä muita alueita.

Korttelialueiden kiinteistöt, joiden pinta-alaan muutos vaikuttaa, ovat mukana suunnittelualueessa.

Tutustu asemakaavamuutokseen tarkemmin kaavan verkkosivulla.

Katusuunnitelma välillä Tuusulanväylä-Kuriirikuja

Katusuunnitelma koskee Tikkurilantietä välillä Tuusulanväylä – Kuriirikuja sekä Niittyteitä välillä Tikkurilantie-Niittyvillankuja.

Olemassa oleva Tikkurilantie muuttuu suunnitelmassa ratikkakaduksi. Raitiotiekaistat rakennetaan nykyisten ajoratojen päälle ja autoliikenteen kaistat siirtyvät pohjoisemmaksi. Kadun eteläreunaan rakennetaan koko matkalle erotettu jalankulku- ja pyörätie, joka toteutetaan pyöräbaanana. Tikkurilantien pohjoisreunaan rakennetaan yhdistetty jalankulku- ja pyörätie. Tikkurilantielle rakennetaan uusi risteyssilta Tuusulanväylän yli. Sillalle tulee ajokaistat ja pohjoisreunaan yhdistetty jalankulku- ja pyörätie. Nykyisen sillan kohdalle rakennetaan uudelle sillalle raitiotiet, baana ja jalkakäytävä.

Raitiotien päällyste on pääosin nurmiraidetta. Ratikkakiskojen ja ajoradan väliin istutetaan puita.

Tutustu katusuunnitelma-aineistoihin nähtävillä olevien suunnitelmien verkkosivulla.

Tutustu katusuunnitelmaluonnosten esittelyvideoihin Vantaan kaupunkiympäristön YouTube-kanavalla: 
Tikkurilantien katusuunnitelmien esittelyvideo 

Muistutukset kirjaamoon viimeistään 2.3.2023

Muistutuksen voi jättää kirjaamoon 2.3. klo 15.00 mennessä sähköpostitse kirjaamo@vantaa.fi tai kirjeitse osoitteella: Kaupunkitilalautakunta, KIRJAAMO, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki. Muistutuksessa on ilmoitettava oma nimi ja osoite sekä kaavaehdotuksen numero tai katusuunnitelmaehdotuksen nimi.

Tutustu ehdotuksiin ja tule mukaan ratikan suunnitteluun!

Avainsanat

RatikkaOsallistu ja vaikutaKaupunkikehitys