Vantaan ratikan tunnelin asemakaavoitus käynnistyy

Uutinen

Asiasanat

KaupunkisuunnitteluLiikenne

Vantaan ratikan tunnelin asemakaavoitus käynnistyy. Suunnittelualue sijaitsee Tikkurilan keskustassa pääradan molemmin puolin.

Vantaan ratikan tunnelin asemakaavoitus käynnistyy. Suunnittelualue sijaitsee Tikkurilan keskustassa pääradan molemmin puolin. Suunnitelmassa ratikka alittaa sille rakennettavassa tunnelissa Santaradan, pääraiteet, kauppakeskus DIXI:n, Ratakujan, Kirjastopuiston ja Lummekujan. Asemakaavatyö perustuu kaupunginhallituksen 26.4.2021 tekemään päätökseen Vantaan ratikan Ratakujan linjauksesta.

Suunnittelulla varmistetaan sujuvat vaihtoyhteydet ratikasta juniin ja busseihin. Joukkoliikenteen vaihtoasema rakennetaan Tikkurilan rautatieaseman laitureiden alapuolelle, sillä Tikkurilan matkakeskus on merkittävä solmupiste ja arviolta 60 % ratikan matkustajista kulkee sen kautta. Suunnittelun tavoitteena on lisäksi parantaa kaupunkikuvaa sekä viihtyisyyttä ja mahdollistaa esteetön puistokokonaisuus Kirjastopuistoon.

Tunnelin maanalainen osuus sijoittuu Väritehtaankadun ja Lauri Korpisen kadun sekä Kielotien ja Lehdokkitien risteysten välille. Kaava-alueelle sijoittuva raitiotielinjaus on kokonaisuudessaan noin 820 metriä pitkä, josta maanalainen osuus on noin 560 metriä. Uusi tunnelin sisältävä katuosuus nimetään kaavassa Tikkurilanraitioksi.

Karttahavainnollistus tunnelin ja ramppien osalta.

Kuvassa on havainnollistettu tunnelin sekä ramppien osuudet sinisillä katkoviivoilla.Kuva: Vantaan kaupunki.

 

Katu- ja puistosuunnittelu tunnelin osalta

Kaava-alueen tunnelista (Tikkurilan tunneli) on laadittu yleissuunnitelma osana Vantaan ratikan yleissuunnitelmaa 2019 (WSP Finland Oy) sekä rakennettavuusselvitys vuonna 2021 (AFRY Finland Oy). Yleissuunnitelmassa ja rakennettavuusselvityksessä on selvitetty muun muassa katurakenteiden tarvitsema tilavaraus asemakaavoitusta varten. Vantaan ratikan Tikkurilan osuuden katu- ja rakennussuunnittelu kilpailutetaan kesällä 2021 ja suunnittelun on tarkoitus alkaa syksyllä 2021.

Harmaa piirroskuva.

Leikkauskuva Tikkurilan aseman kohdalta. Kuva AFRY 19.4.2021.

Tikkuraition kaava-alue sijoittuu valmiiksi rakennettuun ympäristöön. Suunnittelualuetta koskien laaditaan tarvittavat selvitykset. Vaikutusten arviointia tehdään kaavatyön yhteydessä ja se vaikuttaa kaavaratkaisun sisältöön. Kaavatyön yhteydessä tarkastellaan mahdollisen maanalaisen kaava-alueen laajuus esitetyn kaavaa-alueen rajauksen sisäpuolella. Santarata huomioidaan suunnittelussa. Alueen uudistaminen aiheuttaa vaikutuksia erityisesti kaupunkikuvaan, liikenteeseen ja palveluverkkoon.

Osallistuminen järjestetään suunnittelun eri vaiheissa mm. asettamalla kaavaehdotus nähtäville ja lausunnoille. Mielipiteitä voi jättää osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja valmisteluaineistosta 18.6.2021 mennessä. Kirjalliset mielipiteet lähetetään sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@vantaa.fi tai osoitteeseen: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki. Ilmoitathan mielipiteessä kaavatyön numeron 002457, oman osoitteen sekä sähköpostiosoitteesi. Suunnittelualuetta koskevat mielipiteet 23.11.2020 vireille tulleesta Vantaan ratikan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (062800) otetaan tässä kaavatyössä huomioon. Linkki Tikkurilanraition kaavatyöhön Vantaan kaupungin sivuilla.

Avainsanat

RatikkaKaavoitusOsallistu ja vaikuta