Vantaan ratikan viimeiset katusuunnitelmaluonnokset esillä verkossa 30.11.–13.12.

Uutinen

Vantaan ratikan katu- ja puistosuunnitelmaluonnosten esittelyssä ovat viimeisellä kerralla Aviapoliksen ja Hakunilan suuralueiden suunnitelmia ja niihin voi jättää mielipiteitä 30.11.–13.12. katusuunnitelmakyselyihin verkkosivuilla tai sähköpostitse.

Havainnekuva Vantaan ratikasta Jumbon edessä.

Ratikka parantaa yhteyksiä Jumbon ja Flamingon kauppakeskukseen. Kuva: WSP.

Vantaan ratikan viimeiset katu- ja puistosuunnitelmaluonnokset ovat valmistuneet Aviapoliksen ja Hakunilan suuralueilla. Viimeisenä vuorossa on kaupunginosiin Pakkala, Vaarala ja Länsimäki sijoittuvia suunnitelmia. Katu- ja puistosuunnitelmaluonnoksissa varataan tilaa kadun toiminnoille. Kaduille suunnitellaan raitiotien lisäksi ajoneuvoliikenteen järjestelyt, ja tärkeässä osassa ovat myös pyöräilyn ja jalankulun yhteyksien kehittäminen. Vantaan ratikan reitti kytkeytyy osaksi pääkaupunkiseudun joukkoliikenneverkkoa.

Jumbon ja Flamingon kauppakeskuksen läheiset suunnitelmat

Aviapoliksessa esittelyssä ovat Jumbon ja Flamingon kauppakeskuksen läheiset suunnitelmat. Ratikka helpottaa Aviapoliksen sisäistä liikennettä ja parantaa yhteyksiä Jumbon ja Flamingon kauppakeskukseen. Ratikka kulkee Jumbon ja Flamingon viihdekeskuksen ohi ja pysäkkejä on tulossa kaksi: Jumbo ja Flamingo. Jumbon pysäkki sijaitsee Tasetiellä ja Flamingon pysäkki Rälssitiellä Jumbon ja Flamingon rakennusten välissä, josta on suunnitteilla liukuporrasyhteydet suoraan kauppakeskukseen. Flamingon pysäkki on uusin pysäkki ratikan reitin varrella ja pysäkkejä on yhteensä 27 noin 19 kilometrin pituisella reitillä.

Tutustu havainnollistamisvideoon Jumbon ja Flamingon suunnitelmista:
 

Länsimäentien suunnitelmat toistamiseen esittelyssä

Ratikka tuo Hakunilan suuralueen raideliikenteen piiriin ja sujuvoittaa arjen liikkumista Vantaan vilkkaimmin liikennöidyillä bussireitillä. Ratikka tukee Hakunilan ja Länsimäen keskustojen kehitystä ja täydennysrakentamista. Länsimäentiellä suunnitelmat ovat toistamiseen esittelyssä ja raitiotie siirtyy kadun reunasta kadun keskelle voimalinjojen läheisyyden vuoksi. Ajoneuvoliikenne ja kevyen liikenteen väylät kulkevat raitotien molemmin puolin. Länsimäentiellä sijaitsee kaksi pysäkkiä: Länsimäki ja Rajakylä. Länsimäentieltä ratikka jatkaa päätepysäkille Helsingin puolelle Mellunmäkeen, josta on suora vaihtoyhteys metroon.

Tutustu havainnollistamisvideoon Länsimäentien osuudelta:

Mielipiteet katusuunnitelmakyselyihin

Ratikan katu- ja puistosuunnitelmaluonnoksia esitellään 30.11. alkaen Vantaan kaupungin verkkosivuilla: www.vantaa.fi/ratikka Luonnoksista voi jättää mielipiteen kahden viikon aikana 30.11.–13.12. katusuunnitelmaluonnoskyselyihin, jotka löytyvät katusuunnitelmaluonnosten yhteydestä verkkosivuilta. Lisäksi mielipiteitä voi jättää sähköpostitse osoitteeseen ratikka@vantaa.fi.

Kyselyyn ei tarvitse kirjautua. Sähköpostilla mielipiteen jättäessä viestin otsikossa tulee mainita mielipidettä koskevan katusuunnitelman nimi.

Ratikan suunnittelu jatkuu. Suunnitelmia on edelleen tulossa nähtäville vaiheittain. Tavoitteena on, että ratikan asemakaavaehdotukset ja niitä vastaavat katusuunnitelmaehdotukset tulevat yhtä aikaa nähtäville. Ratikan ajankohtainen tilanne nähtävissä myös päivittyvältä suunnittelukartalta https://gis.vantaa.fi/ratikka/.

Seuraa ratikan joulukalenteria 1.–24.12. somessa

Vantaan ratikan joulukalenteria voi seurata 1.–24.12.  Vantaan ratikan Facebook- ja Instagram-kanavissa. Joulukalenterissa esitellään Vantaan ratikan reitti ja kurkistetaan, millaista kaupunkiympäristöä ratikan reitin varrelle voisi rakentua.

Avainsanat

RatikkaOsallistu ja vaikutaKaupunkikehitys