Vantaan toimitilojen ilmanvaihdon nykykäytännöt ovat toimivia, vahvistaa tutkimus

Uutinen

Asiasanat

Toimitilat

Vantaan kaupunki on ollut vuosina 2019–2021 mukana tutkimushankkeessa Julkisten rakennusten ilmanvaihdon käyttöaikojen vaikutus työolosuhteisiin ja sisäilman laatuun.

Vantaan kaupunki on ollut vuosina 2019–2021 mukana Aalto-yliopiston ja Työsuojelurahaston tutkimushankkeessa Julkisten rakennusten ilmanvaihdon käyttöaikojen vaikutus työolosuhteisiin ja sisäilman laatuun.

Hankkeessa selvitettiin, miten julkisten rakennusten yöaikaista ilmanvaihtoa tulisi käyttää järkevästi siten, että voidaan ylläpitää hyvät sisäilmasto-olosuhteet ja välttää turhaa energiankulutusta. Tutkimustulokset vahvistavat nykykäytännön, että jatkuvalla ilmanvaihdolla ei saada käyttöjakson alkuhetkellä parempia sisäilmaolosuhteita, vaan ilmanvaihdon käynnistys 2 tuntia ennen tilojen käyttöä on riittävä.

Vantaa noudattaakin tällaista kuntien yhteisen ilmanvaihtosuosituksen mukaista, energiatehokasta käytäntöä. Kuitenkin, jos rakennuksessa on sisäilmaongelmia, rakennuksen ilmanvaihtoa käytetään yksilöllisen suunnitelman mukaisesti.

Tutkimuksessa mitattiin yöaikaisen ilmanvaihdon vaikutuksia sisäilman laatuun ja lämpöoloihin 11 julkisessa rakennuksessa, joissa ei ollut aiemmin raportoituja sisäilmaongelmia.

Tulokset osoittavat, että tilojen käytöllä oli suurin vaikutus tilojen TVOC-pitoisuuksiin. Yöilmanvaihdon käyttöstrategialla ei ollut systemaattista vaikutusta sisäilman mikrobipitoisuuksiin. Ilmanvaihtokoneen käynnistyksessä ei havaittu hiukkastason nousua tuloilmassa. Laboratoriokokeessa ei 3 kuukauden mittauksen aikana saatu kosteissa olosuhteissa homekasvua syntymään.

Tutkimuksen ovat tehneet Sami Lestinen, Simo Kilpeläinen ja Risto Kosonen Aalto-yliopiston konetekniikan laitokselta.

Raporttia voi lukea ja ladata Aalto-yliopiston sivulta linkistä.

Avainsanat

SisäilmaTilat