Vuodesta 2023 tulossa poikkeuksellisen vahva, kuten Vantaan talousarviossa oletettiin

Uutinen

Vantaan kaupunki on julkaissut ensimmäisen kuluvaa vuotta käsittelevän osavuosikatsauksensa. Katsaus tarkastelee kaupungin talouden ja tavoitteiden kehittymistä tammi–huhtikuun ajalta.

Ihminen tablettitietokone kädessään.

Vantaan vuosikatteen ennustetaan toteutuvan noin 6,8 miljoonaa euroa talousarviota parempana: vuoden ensimmäisen kolmanneksen jälkeen vuosikatteeksi ennustetaan 165,2 miljoonaa euroa. Tulosennuste päätyy huhtikuun lopussa tehdyn ennusteen perusteella noin 54,3 miljoonan euron ylijäämään. Talousarviossa ylijäämäksi arvioitiin 47,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 tulos on poikkeuksellisen korkea, koska hyvinvointialueiden irtautuessa 1.1.2023 kunnille tilitetään osa verotuloista vielä vuoden 2022 veroprosenttien ja jako-osuuksien mukaisina. Tilanne normalisoituu vuoteen 2025 mennessä. 

Vantaa on saanut 927 uutta asukasta – Työttömyyden lasku on pysähtynyt 

Koronakriisi on helpottanut Vantaalla, mutta Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu. Tämä tekee talousnäkymistä haastavia ja vaikeasti ennustettavia. Merkittävimmin tämä näkyy kiihtyneenä inflaationa ja sen mukanaan tuomana korkojen nousuna. 

Vantaan toimintaympäristö lyhyesti 

  • Vantaan väestönkasvu on jatkunut tasaisesti vuonna 2023, mutta hieman edellisvuosia hitaammin. Maaliskuun loppuun mennessä Vantaan väestö oli kasvanut alkuvuodesta 927 hengellä. 
  • Alkuvuonna 2023 Vantaalla oli työttömänä 13 727 henkeä, joka on 561 henkeä vähemmän, kuin vuonna 2022 samana ajankohtana. Maalikuussa 2023 Vantaan työttömyysprosentti oli 10,3 prosenttia. 
  • Maaliskuuhun 2023 mennessä Vantaalla oli myönnetty rakennuslupa 434 asunnolle. Vuonna 2022 vastaavana ajankohtana rakennuslupia myönnettiin 366 ja vuonna 2021 rakennuslupa oli myönnetty 945 asunnolla.  

Toimintakatteen ennustetaan olevan negatiivinen  

Tammi-huhtikuussa kaupungin ja rahastojen toimintatuottoja kertyi 109,8 miljoonaa euroa. Ennusteen mukaan toimintatuotot kasvavat tänä vuonna 344,9 miljoonaan euroon ja ne tulevat alittamaan talousarvion noin 9,5 miljoonalla eurolla.  

Alkuvuonna toimintakuluja kertyi –304,4 miljoonaa euroa ja ennusteen mukaan vuonna 2023 kulut nousevat –999,1 miljoonaan euroon. Toimintakulut ylittävät talousarvion ennusteen mukaan noin 10,0 miljoonalla eurolla.  

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 19,5 milj. euroa negatiivisena talousarvioon nähden. 

Ensimmäinen osavuosikatsaus ennustaa Vantaan kaupungin ja rahastojen kokonaisinvestointimenojen olevan 180,2 miljoonan euron tasolla ja ylittävän talousarvion investointimäärärahat noin 0,5 miljoonalla eurolla. Investointituloja ennustetaan kertyvän 6,0 milj. euroa ja investointiosan netoksi ennustetaan 174,2 milj. euroa 

Verorahoituksen arvioidaan ylittävän talousarvion 

Kaupunki on saanut tammi–huhtikuussa 2023 verotilityksiä yhteensä 271,1 miljoonaa euroa. Kokonaisuutena verotulojen arvioidaan ylittävän talousarvion 29,6 miljoonalla eurolla. 

Kunnallisveroja ennustetaan kertyvän Vantaalla vuonna 2023 noin 426,6 miljoonaa euroa eli 14 miljoonaa euroa enemmän kuin talousarviossa on oletettu.  Vantaan yhteisöverotulojen ennustetaan ylittävän talousarvon (88 miljoonaa euroa) noin 11 miljoonalla eurolla. Kuntaliiton mukaan kiinteistöverotilityksiä kertyisi Vantaalle 113,6 miljoonaa euroa vuonna 2023, joka ylittää talousarviossa oletetun 4,6 miljoonalla eurolla. Ennusteet tarkentuvat vuoden edetessä. Valtionosuustuottojen arvioidaan alittavan talousarvion noin 3,3 milj. eurolla. 

Hyvinvointialueuudistus leikkasi kunnallisverojen ja yhteisöverojen kertymää vuoden 2023 alusta. Koko maassa kunnallisveroja on tilitetty kunnille tammi-huhtikuussa 36,8 prosenttia edellisvuotta vähemmän, Vantaalla 39,5 prosenttia vähemmän. Kuluvana vuonna tilitettävät yhteisöverot laskevat koko maassa arviolta yhteensä noin 29 prosenttia.

Tutustu aiheeseen tarkemmin

Avainsanat

TalousHallintoBudjetti