Vuorovaikutusraportti Vantaan ratikan katusuunnitelmaluonnoksista Aviapoliksen ja Tikkurilan suuralueilla julkaistu

Uutinen

Vuorovaikutusraporttiin on koottu mielipiteet katusuunnitelmaluonnoksista. Mielipiteitä herättivät erityisesti pyöräilyn ja jalankulkuyhteyksien järjestelyt.

Lentoaseman pysäkki

Katusuunnitelmaluonnoksia esiteltiin mm. lentoaseman päätepysäkiltä. Kuva: Ramboll.

Ratikan katusuunnitelmaluonnosten vuorovaikutusraportti Aviapoliksen ja Tikkurilan suuralueilla on julkaistu. Mielipiteitä Vantaan ratikan ensimmäisiin katusuunnitelmaluonnoksiin saatiin katusuunnitelmaluonnoskyselyn kautta 50 kappaletta ja sähköpostitse 5 kappaletta. Yhteensä mielipiteen jätti 32 vastaajaa (50 kyselyä, 5 sähköpostia).

Mielipiteitä herättivät erityisesti pyöräilyn ja jalankulkuyhteyksien järjestelyt, kuten suojateiden paikat sekä pyöräilyn sujuvuus. Lisäksi mielipiteitä tuli ajoneuvoliikenteen risteysjärjestelyihin, eri kulkumuotojen reittiyhteyksiin, ratikan reittilinjaukseen, turvallisuuteen sekä ympäristöön ja kasvillisuuteen liittyen. Esimerkiksi pyöräilyn sujuvuuteen ja turvallisuuteen liittyvät huomiot nousivat erityisesti esiin ja ne otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon suunnittelussa.

Vuorovaikutusraporttiin on koottu katusuunnitelmaluonnoksista saadut mielipiteet ja vastaukset niissä esitettyihin kysymyksiin. Mielipiteet vastauksineen käydään raportissa läpi kaupunginosittain ja katusuunnitelmaluonnoksittain. Raportin alkuun on koottu yleiset, koko hanketta koskevat mielipiteet. Mielipiteistä on poistettu tunnistetiedot, kuten henkilötiedot ja tontteja koskevat tarkemmat tiedot.

Tutustu vuorovaikutusraporttiin katusuunnitelmaluonnoksista Aviapoliksen ja Tikkurilan suuralueilla Vantaan ratikan verkkosivuilla Selvityksiä ja aineistoja -osiossa.

Mielipiteiden pohjalta tehdään tarvittavin osin muutoksia esiteltyihin katusuunnitelmaluonnoksiin. Vuorovaikutusraportti huomioidaan myös ratikkakatujen asemakaavojen valmisteluaineistona.

Viimeiset katu- ja puistosuunnitelmaluonnokset esitellään 30.11.-13.12. ja nähtävillä ovat Lahdentien siirron ja Vaaralan asemakaavaehdotukset ja niitä vastaavat katu- ja puistosuunnitelmaehdotukset 8.12. saakka. Ehdotuksiin voi jättää mielipiteitä kirjaamoon 8.12. klo 15 saakka.

Avainsanat

RatikkaOsallistu ja vaikutaKaupunkikehitys