Vuorovaikutusraportti Vantaan ratikan katusuunnitelmaluonnoksista Aviapoliksen, Tikkurilan ja Hakunilan suuralueilla julkaistu

Uutinen

Vuorovaikutusmuistioon on koottu mielipiteet katusuunnitelmaluonnoksista. Mielipiteitä herättivät erityisesti pyöräilyn ja jalankulkuyhteyksien järjestelyt.

Vantaan ratikan havainnekuva Rälssitieltä.

Ratikan katusuunnitelmaluonnosten vuorovaikutusraportti Aviapoliksen, Tikkurilan ja Hakunilan suuralueilla on julkaistu. Mielipiteitä Vantaan ratikan ensimmäisiin katusuunnitelmaluonnoksiin saatiin katusuunnitelmaluonnoskyselyn kautta 86 kappaletta ja sähköpostitse 3 kappaletta. Yhteensä mielipiteen jätti 22 henkilöä (20 kysely, 2 sähköposti).

Mielipiteitä herättivät erityisesti pyöräilyn ja jalankulkuyhteyksien järjestelyt, kuten suojateiden ja liikennevalojen paikat sekä pyöräilyn sujuvuus. Lisäksi mielipiteitä tuli ajoneuvoliikenteen risteysjärjestelyihin, eri kulkumuotojen reittiyhteyksiin, turvallisuuteen sekä ympäristöön ja katuvihreään liittyen. Esimerkiksi pyöräilyn sujuvuuteen ja turvallisuuteen liittyvät huomiot nousivat erityisesti esiin ja ne otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon suunnittelussa.

Vuorovaikutusraporttiin on koottu katusuunnitelmaluonnoksista saadut mielipiteet ja vastaukset niissä esitettyihin kysymyksiin. Mielipiteet vastauksineen käydään raportissa läpi kaupunginosittain ja katusuunnitelmaluonnoksittain. Raportin alkuun on koottu yleiset, koko hanketta koskevat mielipiteet. Mielipiteistä on poistettu tunnistetiedot, kuten henkilötiedot ja tontteja koskevat tarkemmat tiedot.

Tutustu vuorovaikutusraporttiin katusuunnitelmaluonnoksista Aviapoliksen, Tikkurilan ja Hakunilan suuralueilla Vantaan ratikan verkkosivuilla Selvityksiä ja aineistoja -osiossa.

Mielipiteiden pohjalta tehdään tarvittavin osin muutoksia esiteltyihin katusuunnitelmaluonnoksiin. Vuorovaikutusraportti huomioidaan myös ratikkakatujen asemakaavojen valmisteluaineistona. Tavoitteena on, että ratikan asemakaavaehdotukset ja niitä vastaavat ratikan katusuunnitelmaehdotukset tulisivat nähtäville yhtä aikaa. Seuraavana nähtäville on tulossa 8.6.-8.8. Hopeatien kaavaehdotus ja sitä vastaavat katusuunnitelmaehdotukset Rivieranraitiosta, joihin voi jättää muistutuksia kirjaamoon. 

Vantaan ratikan suunnittelu etenee ja eri suunnitelmia tulee esittelyyn ja nähtäville koko vuoden 2022 ajan. Ajankohtaiset asiat ja vaikuttamismahdollisuudet on koottu päivittyvään suunnittelukarttaan.

Lisätietoja

Sauli Hakkarainen

Suunnittelupäällikkö
sauli.hakkarainen@vantaa.fi