Yleisötilaisuus Myyrmäen uusiutuvista asemakortteleista ja kysely Liesitorin uudistuksesta

Uutinen
havainnekuva Myyrmäen uusiutuvasta asemakorttelista jossa puita, moderneja rakennuksia täynnä isoja ikkunoita ja ihmiset istuvat raiteiden vieressä.

Havainnekuva: Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy

Myyrmäen keskustaan rautatieaseman läheisyyteen on suunnitteilla kaavamuutos, jonka pohjalta alueelle on suunnitteilla asuntoja, toimistotiloja, palveluita ja julkista ulkotilaa. Myös Liesitori, tulevalta nimeltään Liesipuisto, uudistetaan.

Alue, jota muutokset koskevat, rajautuu Vaskivuorentien pohjoisreunaan, Punamultatorin eteläreunaan, Jönsaksentien itäreunaan ja lännessä Myyrmäenraittiin ja Myyrmäkitaloon.

Alueen kaavamuutos käynnistyi alun perin jo kesällä 2018, minkä jälkeen kaavamuutosta koskeva alue on laajentunut, ja suunnitelmia päivitetty. Päivitettyjä suunnitelmia esitellään TeamsLive -yleisötilaisuudessa tiistaina 11.5. klo 17.30–19.30. Tapahtumaan pääsee osallistumaan liittymällä mukaan tapahtumalinkin kautta. Ennakkoilmoittatumista ei tarvita.

Lisätietoja kaavaprosessista, alueen suunnitelmista ja kaavoitukseen vaikuttamisesta osallistuvavantaa.fi-sivustolla.

Liesipuiston suunnitteluun voi vaikuttaa vastaamalla puiston suunnittelua koskevaan kyselyyn. Kyselyssä voi kertoa mielipiteensä mm. siitä, millaista kasvillisuutta tai toiminnallisia elementtejä puistoon toivoisi. Toiminnalliset elementit voivat olla esimerkiksi liikuntalaitteita tai kaupunkipelejä kuten petankkikenttä tai katuun maalattu shakkilauta. Kysely on auki osallistuvavantaa.fi-sivustolla 31.5. saakka.