Kosteudenhallinta

Asiasanat

Rakentaminen

Rakennushankkeen onnistunut kosteusriskien hallinta perustuu ketjuun, jossa riskit torjutaan rakennusprosessin kaikissa vaiheissa tilaamisesta rakennuksen käyttöön.

Kosteudenhallintaselvitys

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on esitettävä kosteudenhallintaselvitys rakennuslupahakemuksen yhteydessä. Rakennuslupahakemuksen yhteydessä laadittavalla kosteudenhallintaselvityksellä rakennushankkeeseen ryhtyvä sitoutuu huolehtimaan rakennusprosessin kosteudenhallinnasta ja rakennuksen terveellisyysvaatimuksista rakentamisen kaikissa vaiheissa tilaamisesta käyttöön.

Kosteudenhallintaselvityksen sisältöä on avattu Topten-käytäntökortissa: 117c01A Kosteudenhallintaselvitys, merkitys ja sisältö.

Kosteudenhallintakoordinaattori 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on asetettava rakennushankkeeseen erillinen kosteudenhallinnan valvonnasta vastaava henkilö (kosteudenhallintakoordinaattori). Rakennushankkeeseen ryhtyvän edun mukaista on asettaa kosteudenhallintakoordinaattori jo hankesuunnitteluvaiheessa. 

Kuivaketju10 -toimintamalli 

Kuivaketju10 -toimintamalli on valtakunnallinen koko rakennusprosessin kosteudenhallinnan kattava malli. Kuivaketju10 tarjoaa konkreettiset kosteudenhallinnan menettelytavat rakennushankkeen kaikille osapuolille. Mikäli rakennushankkeeseen ryhtyvä ottaa käyttöön Kuivaketju10 -toimintamallin, riittää kosteudenhallintaselvityksen sisältönä ilmoitus Kuivaketju10 -toimintamallin käyttöönottamisesta ja hankkeeseen asetettavasta kosteudenhallintakoordinaattorista. 

Kosteudenhallinnan laadunvarmistuksen raportointi 

Kosteudenhallintakoordinaattori raportoi kosteudenhallinnan onnistumisesta eri rakentamisen vaiheissa rakennushankkeeseen ryhtyvälle ja rakennusvalvonnalle.

Avainsanat

Luvat