Normaalin koulunkäynnin lisäksi Hiekkaharjun koululla on myös muuta toimintaa.

Hiekkaharjun koulun tiloissa toimivat esimerkiksi eri kerhot kuten iltapäiväkerhot ja harrastekaverit.

Hiekkaharjun koulun iltapäivätoiminta

Kouluissa järjestetään maksullista aamu- ja iltapäivätoimintaa 1.-2. vuosiluokan oppilaille sekä sitä ylempien vuosiluokkien oppilaille, joilla on erityisen tuen päätös. Iltapäivätoimintaan haetaan sähköisesti keväisin.

Iltapäivätoiminta on ohjattua vapaa-ajan toimintaa, jossa lapsilla on mahdollisuus leikkiä, tehdä läksyjä ja osallistua erilaiseen toimintaan. Iltapäivätoiminta tapahtuu sekä sisä- että ulkotiloissa. Toimintaa järjestetään päivittäin kouluissa tai niiden lähellä olevissa tiloissa koulupäivän päätyttyä. Iltapäivätoimintaa järjestävät yksityiset tahot, järjestöt ja seurakunta. Kerhotoimintaa järjestetään kouluissa yleensä koulupäivän jälkeen. Kerhotoiminnan tavoitteena on mm. mielekäs vapaa-ajan toiminta, lasten ja nuorten kasvun tukeminen ja syrjäytymisen ehkäisy.

Lisätietoa iltapäiväkerhoista perusopetuksessa.

Hiekkaharjun koulun kerhot

Koulun kerhotoimintaa järjestetään vuosiluokkien 1.–6. oppilaille. Kerhotoiminta on oppilaille vapaaehtoista ja maksutonta. Koulun kerhoja järjestetään yleensä koulupäivän jälkeen koulujen tai lähialueiden tiloissa. Ohjaajina toimii mm. opettajia, nuoriso- ja liikuntapalveluiden työntekijöitä sekä järjestöjen ja seurojen ohjaajia. Koulut tiedottavat Wilman kautta koulupäivän jälkeisistä koulun tiloissa järjestettävistä kerhoista ja siitä, miten niihin ilmoittaudutaan.
 

Kerhot lukuvuonna 22-23
Luontoliiton luontokerho 3.–4. luokkalaisille ma klo 14.00-15.30
Luontoliiton luontokerho 3.–4. luokkalaisille ti klo 14.00-15.30
Harrastusten Vantaa taidekerho 3.–6. luokkalaisille to klo 14.00-16.00
Harrastusten Vantaa liikuntakerho 1.–6. luokkalaisille pe klo 14.15-16.00
Harrastusten Vantaa sporttikaverit 1.–6. luokkalaisille ma 14.00-16.00

Harrastekaveritoiminta Hiekkaharjun koulussa

Harrastekaveritoiminta on Vantaan kaupungin palvelu. Toiminnassa painotetaan sitä, että lasten ja nuorten on mahdollista löytää itselleen sopivaa toimintaa. Harrastaminen voi kehittää lasten ja nuorten hyvinvointia sekä sosiaalista, fyysistä ja tunnetason kehittymistä.

Harrastekaverien etsivä toiminta sijoittuu pääsääntöisesti koulupäiviin kuten välitunneille. Hiekkaharjun koulussa Harrastekaverit ovat esimerkiksi järjestäneet sisävälitunteja ja yksilöohjausta eri urheilulajeissa.

Lisätietoa löydät esimerkiksi osioista Harrastusten Vantaa ja tapahtumakalenterista 

Järjestä Hiekkaharjun koulun tiloissa

Voit hakea koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien luokkia ja ryhmätiloja monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Perusluokkien lisäksi voit hakea atk-, kuvataide-, musiikki-, käsityö- ja teknisentyön luokkia esimerkiksi harrastus- , kerho- tai opetustoimintaan. Voit hakea käyttövuoroja joko yksittäisinä tai vakiovuoroina, yksityishenkilönä tai yrityksen, yhdistyksen tai yhteisön edustajana.

Tutustu hinnastoon ja toimintaohjeisiin.

Hae käyttövuoroa Timmi - tilavarausjärjestelmän kautta. Voit myös selailla varaustilanteita ilman kirjautumista.