Usein kysyttyä innovaatiokilpailusta

Tälle sivulle olemme koonneet usein kysyttyjä kysymyksiä innovaatiokilpailuun liittyen.

Kuka voi osallistua innovaatiokilpailuunne?  

V: Kilpailu on avoin kaikille: Vantaan kaupunki kutsuu asukkaat, yritykset, oppilaitokset, yhdistykset, järjestöt ja kaupungin työntekijät mukaan kehittämään kaupunkia yhdessä.​ 

Kuka ei voi osallistua – pitääkö esimerkiksi osallistujan luottotiedot olla kunnossa? 

V: Kilpailun osallistujista on rajattu pois EU:n pakotteiden kohteena olevat tahot. Ideoita toteuttavien tahojen kanssa laaditaan sopimukset. 

Onko samalla idealla voinut osallistua toiseen kilpailuun? 

V: Samalla idealla on voinut osallistua toiseen kilpailuun mutta sellaista ideaa ei hyväksytä joka on saanut jo toteutettu. 

Kuinka tarkasti idea pitää kertoa, kuinka yksityiskohtainen sen pitää olla? 

V: Idea pitää kuvata mahdollisimman lyhyesti mutta siten että oleellisimmat asiat käyvät siitä ilmi. Vastauslomakkeessa vastauksien merkkimäärää on rajoitettu.  

Mitä Vantaa tällaisella kilpailulla tavoittelee? 

V: Kilpailussa etsimme (kaupungin strategiaan pohjautuvia) uudistuksia ja ideoita, joiden avulla parannamme vantaalaisten palveluja ja arkea. Haluamme innostaa luovaan ajatteluun ja tuoda koko kaupungin iCapital-palkinnon vantaalaisten elämään. 

Voiko kuka tahansa nähdä ehdotukseni? Onko kaikki tieto kilpailuun osallistumisestani ja kilpailuehdotuksestani julkista? 

V: Kilpailuun jätetyt hakemukset eivät ole sellaisenaan julkisia. Kilpailun hakemuksia pääsee tarkastelemaan Innovaatiokilpailun työryhmä, asiantuntijaraati ja tuomaristo. Osallistujat sitoutuvat antamaan tarvittavat tiedot Vantaan kaupungin asiantuntijoille. Idean omistajuus pysyy idean kehittäjällä (ks. Kilpailun säännöt.) 

Osallistumalla kilpailuun osallistuja hyväksyy kilpailun säännöt.  

Kilpailun järjestäjä julkaisee finalisteista seuraavat tiedot:  

  • Ehdotuksen tekijä  
  • Idean nimi  
  • Idean lyhyt kuvaus 

Voiko kilpailun voittaa, jos idea ei liitykään ilmastonmuutoksen torjuntaan, kukoistaviin kaupunkikeskuksiin tai hyviin arjen palveluihin? 

V: Kilpailussa haetaan nimenomaan yllä mainittujen teemojen alle soveltuvia ideoita, joten näiden teemojen ulkopuolisilla ideoilla ei rahoitusta voi saada. Onnistuisiko ideasi muokkaaminen niin, että se osuu näihin teemoihin? 

Mihin kilpailuun osallistuminen sitoo osallistujaa? 

V: Lähtökohtaisesti oletus on, että kilpailuun osallistumalla halutaan toteuttaa jokin tietty idea. Voittajat voivat kieltäytyä rahoituksesta, joka on tarkoitettu idean toteuttamiseen. Tällöin järjestäjä pidättää oikeuden etsiä voittavalle idealle toteuttajan.  

Finalisteista ja heidän ideakuvauksestaan julkaistaan ehdotuksen tekijän nimi, idean nimi sekä lyhyt kuvaus. Rahoitusta saaneiden kilpailijoiden on raportoitava kaupungille rahojen käytöstä sekä idean toteutuksen toimenpiteistä laadittavan sopimuksen mukaisesti. Selkeästi toteuttamatta jätetyistä toteutuksista voidaan periä rahoitus osittain tai kokonaan takaisin. 

Voiko Vantaan kaupunki myydä ideani eteenpäin, jos tuon sen mukaan kilpailuun? 

V: Kaupunki toivoo, että kilpailuun osallistutaan ideoilla joita voidaan toteuttaa myös toisaalla Vantaalla.  

Kuka päättää voittajat ja rahoituksen saajat ja milloin? 

V: Jokaisella kilpailukategorialla on oma asiantuntijaraatinsa, joka käy läpi kilpailuun jätetyt hakemukset ja valitsee finalistit, jotka esitetään Tuomaristolle. Finalistien valinta tehdään hakemusten perusteella.  

Tuomaristo tutustuu finalistien hakemuksiin sekä asiantuntijaraatien hakemuksista mahdollisesti antamiin lausuntoihin. Tuomaristo voi pyytää hakijoilta täydennyksiä tai haastatella hakijoita.  Tuomaristo valitsee rahoituksen saajat kaikissa kategorioissa. 

Kuinka paljon voittaja saa? Entä toiseksi tullut? 

V: Kilpailussa myönnetään valituille rahoitusta idean toteuttamiseen. Kilpailuun ehdotettavat ideat jaetaan kahteen kokoluokkaan: idean toteuttamisen kulut 10 000 euroa ja alle, ja 10 001 euroa ja sen yli. 

Jokaisessa kategoriassa pyritään jakamaan palkintoja korkeintaan 100 000 euroa.  Kokoluokkien välillä summat jakautuvat 70 % yli 10 001 euron ideoille ja 30 % alle 10 000 euron ideoille. 

Millä perusteilla voittaja valitaan? Mistä nämä kriteerit tarkalleen ottaen löytyvät? 

V: Arviointi perustuu kriteereihin:  

  • kriteeri 1 Idean innovatiivisuus  

  • kriteeri 2  Idean toteuttamiskelpoisuus Vantaalla 

  • kriteeri 3  Idean vaikuttavuus

  • kriteeri 4  Idean kaupungin strategian mukaisuus 

Entä jos on hyvä idea, muttei pysty toteuttamaan sitä itse? 

V: Tässä kilpailussa haemme osallistujilta sellaisia ideoita, jotka he voivat myös itse toteuttaa. Voit hakea ideaasi kumppaneita idean toteuttamiseksi! 

Jos kilpailuun lähettää idean, joka ei menesty / joka ei voita / voiko samalla idealla osallistua myöhemmin muihin kilpailuihin? 

V: Kilpailun järjestäjä ei ole rajannut pois tällaista mahdollisuutta.  

Pitääkö idean toteutuksesta ja rahankäytöstä raportoida kaupungille? 

V: Kyllä, tästä sovitaan tarkemmin sopimuksella. 

Jos menestyy kilpailussa ja saa rahaa idean toteuttamiseen, koska idea pitää olla toteutettu? 

V: Idea pitää olla toteutettu vuoden 2023 loppuun mennessä.  

Idea tulee toteuttaa Vantaalla. Voiko tilaisuuden järjestää virtuaalisesti? 

V: Kyllä voi! 

Milloin kilpailussa voittaneet saavat rahoitussumman käyttöönsä? Ennen toteutusta vai sen jälkeen? 

V: Rahoituksen saajien kanssa laaditaan sopimus, jossa myös tästä sovitaan. 

Avainsanat

Innovaatio