Aamu- ja iltapäivätoiminta Vantaalla

Lapset maalaavat ohjaajan kanssa

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä tätä vanhemmille erityistä tukea tarvitseville oppilaille.

Miten haet lapsellesi paikkaa?

Iltapäiväkerhoihin haetaan sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta. Huoltaja on saanut tammikuussa oppivelvollisuusilmoituksen mukana oppilaskohtaisen avainkoodin, jonka avulla hän on voinut luoda yhden huoltajan Wilman käyttäjätunnuksen. Luomallaan tunnuksella huoltaja on ilmoittanut lapsen kouluun ja samalla tunnuksella haetaan iltapäivätoimintaan. Mikäli avainkoodi on hävinnyt tai huoltaja ei ole tehnyt käyttäjätunnusta, ohjeita voi pyytää osoitteesta primuswilmatuki@vantaa.fi.

Jos tarvitset apua Wilma-järjestelmän käyttämisessä iltapäivätoimintaan ilmoittautumisessa, voit mennä Vantaa-infon palvelupisteeseen. Siellä neuvotaan, kuinka kirjaudutaan Wilmaan ja lähetetään hakemus. Ota mukaasi oppivelvollisuusilmoituksen mukana tullut oppilaskohtainen avainkoodi tai luomasi Wilman käyttäjätunnus.

Toimintaan voi hakea myös kaupungin nettisivuilta tulostettavalla lomakkeella. Hakulomake lähetetään sähköpostin liitteenä iltapaivatoiminta@vantaa.fi tai osoitteella: Sivistysvirasto, Iltapäivätoiminta, PL 1500, 01030 Vantaan kaupunki.

Voiko iltapäiväkerhopaikasta kysyä väliaikatietoja?

Iltapäiväkerhopaikoista ei valitettavasti voida antaa väliaikatietoja. Sähköinen päätös julkaistaan Wilmassa ma 3.6.2019. Jos olet valinnut paperisen päätöksen, se saapuu kotiin kesäkuun toisella viikolla.

Mitä iltapäivätoiminta maksaa?

Asiakasmaksut ovat lukuvuonna 2019–2020 neljän tunnin päivittäisestä toiminnasta 100 euroa ja viiden tunnin päivittäisestä toiminnasta 130 euroa. Iltapäiväkerhossa tarjotaan päivittäin maksuton välipala.

Asiakasmaksuja voidaan huojentaa 35 prosentilla perheen tulotason mukaan. 35 % maksuhuojennuksen avulla maksut alenevat neljän tunnin toiminnan osalta 65 euroon ja viiden tunnin toiminnan osalta 84,50 euroon kuukaudessa.

Mistä saat lisää tietoa iltapäivätoiminnasta?

Tietoa oman alueen iltapäivätoiminnasta saat toiminnan järjestäjiltä. Tarkemmat iltapäiväkerhoesittelyt löytyvät Lisätietoja -kentästä.

Voiko iltapäiväkerholainen osallistua koulun muuhun kerhotoimintaan?

Iltapäiväkerholainen voi osallistua koulun muuhun kerhotoimintaan. Toimintaa järjestetään vuosiluokkien 1.–9. oppilaille. Koulun kerhotoiminta on oppilaille vapaaehtoista ja maksutonta, tunnin pituus on 60 minuuttia. Kerhoja järjestetään yleensä koulupäivän jälkeen koulujen tai lähialueiden tiloissa. Ohjaajina toimii mm. opettajia, nuoriso- ja liikuntapalveluiden työntekijöitä sekä järjestöjen ja seurojen ohjaajia. Koulut tiedottavat kerhoista ja ottavat vastaan ilmoittautumisia.

Ketkä voivat osallistua iltapäivätoimintaan?

Iltapäivätoiminnan paikat myönnetään alla olevassa etusijajärjestyksessä, seuraavien valintaperusteiden mukaan

  • A) 1. vuosiluokan oppilas, jolla on iltapäivätoimintapaikalle välttämätön tarve liittyen terveydelliseen tai muuhun erityiseen syyhyn, josta huoltaja on esittänyt riittävän selvityksen (lausunto tms.)
  • B) 1. vuosiluokan oppilas, jonka huoltajat ovat estyneet hoitamasta lasta iltapäivätoiminnan aikana työn, opiskelun tai muun erityisen syyn vuoksi. Erityisestä syystä tulee esittää riittävä selvitys (esim. lääkärintodistus)
  • C) 2. vuosiluokan oppilas, jolla on iltapäivätoimintapaikalle tarve liittyen terveydelliseen tai muuhun erityiseen syyhyn, josta huoltaja on esittänyt riittävän selvityksen (lausunto tms.)
  • D) 3. tai sitä ylemmän vuosiluokan oppilaat, joilla on erityisen tuen päätös
  • E) 2. vuosiluokan oppilas, jonka huoltajat ovat estyneet hoitamasta lasta iltapäivätoiminnan aikana työn, opiskelun tai muun erityisen syyn vuoksi. Erityisestä syystä tulee esittää riittävä selvitys (esim. lääkärintodistus)
  • F) 1. vuosiluokan oppilas, jonka huoltaja voi hoitaa lasta iltapäivisin kotona.

Ajankohtaista

Twitter