Palvelujen kehittäminen

Palvelujen kehittämisen tavoitteena on tehostaa palvelutuotantoa ja samalla monipuolistaa palvelurakennetta niin, että palvelut vastaavat entistä paremmin kuntalaisten tarpeisiin. Keinoina ovat palvelumuotoilu, yhteissuunnittelu ja erilaiset kyselyt.

Asiakaskyselyt

Palvelunkäyttäjillä on mahdollisuus kertoa omista kokemuksistaan ja ideoistaan vastaamalla erilaisiin kyselyihin. Vantaan varhaiskasvatus oli mukana pääkaupunkiseudun kuntien yhteisesti toteuttamassa varhaiskasvatuksen asiakaskyselyssä, joka toteuteutettiin marraskuussa 2017. Vastaava kysely on toteutettu viimeksi vuonna 2014. Vantaan varhaiskasvatuksen asiakaskyselyn tulokset 2017 ja yhteenveto pääkaupunkiseudun kuntien tuloksista.

Kahden vuoden välein toteutettavan kerhojen, avointen päiväkotien ja asukaspuistojen asiakaskyselyn avulla arvioidaan ja kehitetään avoimen varhaiskasvatuksen palveluja. Kysely toteutettiin keväällä 2018. Avoimen varhaiskasvatuksen asiakaskysely 2018 tulokset

Huoltajilla on mahdollisuus antaa palautetta varhaiskasvatuksen aloittamisesta ja sen sujuvuudesta verkkokyselyn avulla.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter