Apua ja tukea alle 30-vuotiaille

Artikkeli

Koulunsa päättäneellä voi olla mielessään monenlaisia kysymyksiä tulevaisuutta koskien. Mikäli jatko-opiskelupaikka jäi saamatta, töitä ei ole löytynyt tai arjesta selviytyminen mietityttää, työllisyyspalveluista on aina saatavilla apua ja tukea. Nuoren ei siis tarvitse jäädä pohtimaan mieltä askarruttavia asioita yksin.

Apua ja tukea alle 30-vuotiaille

 

Jos et tiedä, mistä aloittaa, suuntaa Ohjaamoon!  

Ohjaamo Vantaa on alle 30-vuotiaille vantaalaisille tarkoitettu neuvontapalvelu, jossa Ohjaamon omavalmentajat tarjoavat matalalla kynnyksellä apua nuorille.   

Ohjaamosta on mahdollista saada ilman ajanvarausta apua esimerkiksi työnhakuun, koulutukseen, asumiseen ja omaan talouteen liittyvissä asioissa. Paikalla on aina kaksi työllisyyspalveluiden omavalmentajaa sekä vaihtuvat asiantuntijat. Maanantaisin palvelua saa myös arabian- ja turkin kielellä, keskiviikkoisin on käynnissä työnhakuklubi ja torstaisin paikalla Kelan työntekijä, joka antaa henkilökohtaista neuvontaa tukiasioissa. Nuorisoneuvojat Henna ja Tuija ovat myös vuoroviikoin torstaisin esittelemässä nuortenpajojen toimintaa. Syksyllä Ohjaamon neuvontaan palaa myös opintoneuvojat, sosiaaliohjaaja ja PKS Nuorisoasunnot. Ohjaamon someen päivitetään joka viikko ajankohtainen ohjelma 

 

Työnhakijaksi ilmoittautuminen ja taloudellinen tuki 

Monia nuoria askarruttaa työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuminen toisen asteen opintojen päätyttyä. Monikaan ei miellä itseään työttömäksi eikä työnhakijaksikaan opintojen päätyttyä, sillä opiskelua on usein tarkoitus jatkaa. Työttömäksi työnhakijaksi on hyvä ilmoittautua heti, mikäli opiskelu tai työpaikkaa ei toisen asteen opintojen jälkeen saa, sillä työttömyysetuutta on mahdollista saada aikaisintaan ilmoittautumispäivästä alkaen.  

Työnhakijaksi ilmoittautuessaan nuoren oikeus työttömyysturvaan selvitetään. Alle 25-vuotiaille on erityisiä ehtoja työttömyysetuuden saamiseksi. Heille voi muodostua oikeus työttömyysetuuteen, jos heillä on ammatillinen perustutkinto tai mikäli he ovat täyttäneet vuosittaisen koulutushakuvelvoitteensa.  Koulutushakuvelvoitteella tarkoitetaan, että nuori on hakenut vähintään kahta tutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa yhteishaussa.  

Mikäli opiskelupaikkaa ei hae ja nuorella ei ole ammatillista koulutusta, voi työttömyysetuutta joutua odottamaan jopa 5 kuukautta. Tätä kutsutaan odotusajaksi ja sen pituuden määrittää Kela. Oikeuden työttömyysetuuteen voi menettää toistaiseksi myös, mikäli koulutuksesta kieltäytyy tai se keskeytyy ilman pätevää syytä.  

Asiakkaalle voi kuitenkin muodostua oikeus työttömyysetuuteen esimerkiksi työllistymistä edistävän palvelun aikana, vaikka hän ei muuten olisikaan etuuteen oikeutettu. Tämä on yksi bonus, kun nuoret miettivät heille sopiviin palveluihin hakeutumista. Työllistämistä edistäviä palveluita ovat muun muassa omaehtoinen opiskelu, työvoimakoulutus, uravalmennus ja työkokeilu. Lisäksi oikeus työttömyysetuuteen voi palautua, mikäli nuori on ollut työssä vähintään 21 kalenteriviikkoa, on työskennellyt yrittäjänä tai omassa työssä, suorittaa ammatillisen tutkinnon tai opiskelee päätoimisesti. 

Työttömäksi ilmoittautumisen jälkeen työllisyyspalveluista otetaan yhteyttä ja nuoren tilannetta kartoitetaan. Tämän jälkeen omavalmentajan kanssa laaditaan yksilöllinen suunnitelma. Lisäksi nuori voidaan ohjata tarvittaessa myös muihin tilanteeseen sopivien palveluiden pariin. 

Työttömäksi työnhakijaksi voi ilmoittautua TE-palvelujen Oma asiointi –palvelussa  tai paikan päällä TE-toimistossa, Vernissakatu 1, 5. kerros.  

 

Kohti uusia mahdollisuuksia  

Vaikka välivuosi tuo tauon opiskeluun, voi edessä olla vuosi, joka antaa enemmän kuin ottaa. Välivuoden voikin käyttää hyväksi monella eri tavalla. Nuori voi esimerkiksi hankkia työkokemusta ja kehittää omia työelämätaitojaan. Näistä taidoista on varmasti hyötyä myös tulevaisuudessa ja siksi työnteko voikin olla hyvä vaihtoehto välivuotta viettävälle. Lisäksi työnhaku on myös tilaisuus oppia työn hakemisesta. Nuori voikin opetella esimerkiksi tekemään hyvän CV:n ja työhakemuksen. Myös työhaastattelut voivat olla oiva tilaisuus oppia erilaisista haastattelutilanteista sekä työnantajista.  Työnhaun kautta voi lisäksi löytyä täysin uusi urapolku, mitä ei edes välttämättä ole tullut aikaisemmin ajatelleeksi.  

Sekään ei haittaa, mikäli tulevaisuuden suunnitelmat eivät vielä olisikaan täysin selvillä. Ohjaamo tarjoaa nuorelle apua ja tukea tulevaisuuden suunnitelmien kartoittamiseen. Kukaan ei ole yksin ajatustensa kanssa, apua on aina saatavilla. Vaihtoehtoja on monia ja jokaiselle löytyy varmasti itselle sopiva polku tulevaisuutta ajatellen. 

Mikäli jokin asia mietityttää sinua, olet aina tervetullut Ohjaamoon keskustelemaan tilanteestasi!   

Ohjaamo Vantaa 

Lummetie 2B, 01300 Vantaa 

Avoinna 27.6.-29.7.2022  

MA-TO klo 12.00–15.00 

PE SULJETTU 

Voit lukea lisää Ohjaamon omilta verkkosivuilta tai työllisyyspalveluiden verkkosivuilta.

Löydät Ohjaamon myös sosiaalisesta mediasta (Instagram ja Facebook).