Positiivista pedagogiikkaa myös aikuisten kesken - ilo pidetään mukana työssä ja lapsille kehitetään satuseikkailuita

Artikkeli

Organisaatiopsykologi Jaakko Sahimaa on työskennellyt pian kuukauden Vantaan varhaiskasvatuksessa. Koeaika-projektissa Jaakko tutustuu 12 kuukauden aikana suomalaiseen työelämään ja työskentelee 12 eri organisaatiossa. Vantaalla hän työskentelee sekä Simonkallion että Jönsaksen päiväkodeissa ja havainnoi muun muassa yhteisöllisyyttä ja varhaiskasvatusalan kehitystä.

Kuva, jossa näkyy lelu, jota lapsen kädet pitelevät.

Jönsaksen päiväkodissa vaativaa työtä tasapainotetaan huumoripitoisilla kahvihetkillä. Henkilökunta kannustaa ja tukee toinen toistaan. Työntekijöitä yhdistää innostus pedagogiikkaa kohtaan ja he keskustelevat yhdessä siihen liittyvistä ilmiöistä. 

– Jotta tässä työssä jaksaa, on äärimmäisen tärkeää, että työyhteisössä on auttamisen ilmapiiri. Jaamme toisillemme hyviä työkäytäntöjä, menetelmiä ja iloitsemme toistemme onnistumisista ja huomaamme hyvät asiat ympärillämme. Sellaista positiivista pedagogiikkaa myös aikuisten kesken, kertoo Jönsaksen päiväkodin johtaja Soile Helasterä

Henkilökunnan keskinäinen vuorovaikutus ja pedagogiikasta keskustelu ohjaa osaltaan varhaiskasvatuksessa tehtävää kehitystyötä eteenpäin.

– Vuorovaikutus ja pedagoginen kehitystyö kulkevat mielestäni käsikädessä. Ajattelemme niin, että tässä työssä voi aina oppia uutta ja koskaan ei ole valmis. Pystymme aina kehittymään työssämme, Soile pohtii. 

Kehittämishankkeita vastaanotetaan sekä päiväkodin ulko- että sisäpuoleltakin. Opetushallitus ohjaa omalta osaltaan varhaiskasvatuksessa tehtävää työtä ja vasu eli varhaiskasvatussuunnitelma velvoittaa kuulostelemaan lapsiryhmän tarpeita. Vantaan kaupungin omana ohjelmana toimii Lukunen eli Lumoudu lukemisesta -hanke. Myös henkilökunnan ideat otetaan huomioon. 

– Viime syksynä kehittäjäopettajan innostamana meillä oli yhteinen tarinallinen satuseikkailu sekä 1–2-vuotiaiden että 3–5-vuotiaiden ryhmässä. Myös Ojahaan päiväkodista osallistui ryhmiä. Kehystarinana oli Kultakutri ja kolme karhua. Tarinasta tuli lapsille todella tärkeä ja uusia satuseikkailuita on suunnitteilla, kertoo Soile. 

Varhaiskasvatuksessa ei haluta korostaa akateemista opetustapaa, sillä lapselle luontainen tapa oppia on leikki.  

– Yksi oppii tekemällä ja kokemalla, toinen näkemällä, toinen kuuntelemalla. Lapsen oppimisen seuraamisessa pienetkin asiat ovat todella merkityksellisiä ja antavat aihetta iloon, Soile hymyilee. 

Avainsanat

PäiväkoditKehittäminen