Suuria tunteita ja pieniä botteja

Artikkeli

Vantaan Robokeskuksen ja Leppäkorven päiväkodin yhteistyöprojektissa oli tavoitteena tuoda robotiikkaa ja ohjelmointia lähelle lasten arkea, lapsia kiinnostavalla tavalla.

Lapsi istuu ja näpyttelee padia.

Ana koodaa Scratch-animaatiota.

Vantaan Robokeskuksen, eli Robotiikan oppimiskeskuksen, tavoitteena on mahdollistaa ja lisätä robotiikan ja ohjelmoinnin käyttöä opetuksessa. Yhteistyöprojektissa Robokeskuksen asiantuntija Antti Luoto ja Leppäkorven päiväkodin taidepedagogi Mari Nuorivaara halusivat luoda uuden lähestymiskulman lapsille robotiikkaan ja taiteeseen.

– Teimme viisivuotiaiden ryhmälle kolmiosaisen, avaruusteemaisen Scratch-työpajan. Pohjustimme projektia katsomalla robotiikkaan liittyviä videoita, kuten kehittyneitä liikkumiseen tarkoitettuja robotteja, ja pohdimme tekoälyn kehityksen kulkua. Sitten lapset saivat suunnitella ja toteuttaa omat animaatiovideonsa Scratchilla. Ohjelma on niin intuitiivinen, että lapset pystyvät helposti itse kokeilemalla oppimaan, mitä ohjelmalla pystyy tekemään, kertoo Antti.

Lasten digitaitoja harjoittavat projektit tukevat hyvin Vantaan varhaiskasvatuksen digipedagogiikan ohjelmaa, jossa kaikilla lapsilla tulee olla mahdollisuus harjoitella tulevaisuuden ja laaja-alaisen osaamisen taitoja turvallisesti ja suunnitellusti. Erityisen tärkeää on, että harjoittelu kytkeytyy lasten omaan kokemusmaailmaan, aiempiin kokemuksiin ja mielenkiinnon kohteisiin.

– Käsittelimme myös lyhytelokuvia; millainen on draaman kaari ja mitä heidän animaatioissaan voisi tapahtua. Halusimme, että lapset saavat mahdollisimman vapaasti toteuttaa omaa mielikuvitustaan. Se oli pitkälti sellaista riemukasta kokeilua lapsilla, iloitsee Antti.

Kuten muussakin varhaiskasvatuksen pedagogiikassa, myös digipedagogiikassa korostuu lapsen rooli aktiivisena toimijana ja sisällön tuottajana. Monilukutaito ei tarkoita ainoastaan kykyä vastaanottaa ja ymmärtää viestejä erilaisista lähteistä, vaan myös kykyä itse tuottaa erilaista sisältöä erilaisilla välineillä. Samalla, kun viisivuotiaiden ryhmä tuotti Scratchilla animaatioita, saivat pienten ryhmät harjoitella robotiikkaa ja ohjelmointia BlueBoteilla.

– Pienille lapsille robotiikkaan liittyvät asiat voivat jäädä hyvin etäisiksi, aikuisten maailmaan liittyviksi asioiksi. Varhaiskasvatukseen ja alkuopetukseen sopivalla BlueBot-robotilla voidaan tuoda robotiikkaa ja ohjelmointia lähemmäs lasten arkea, huomauttaa Mari.

Läpinäkyvällä BlueBot-robotilla voi harjoitella yksinkertaisia ohjelmointitoimintoja: eteen, taakse, vasemmalle ja oikealle -käskyjä. Ohjelmoinnin lisäksi tunnekasvatuksella oli iso rooli työpajoissa.

– Pohdimme esimerkiksi mitä tarkoittaa, että roboteilla ei ole tunteita; miten se voi ilmentyä arjessa erilaisissa tilanteissa, kun tulee vastoinkäymisiä. Robotithan eivät suutu tai hermostu, ne vain yrittävät loputtomasti, sanoo Mari.

BlueBoteille tehtiin projektin aikana kulkualustoja, koteja, rooliasuja ja muita lisävarusteita, kuten kurahousuja. Hassuttelun lisäksi Marille oli tärkeää saada lapset ymmärtämään ohjelmointiin ja teknologiaan liittyvä vastuu. Lapset helposti mieltävät kumppanuuden robotin kanssa hyvin kaverilliseksi.

– BlueBot on käyttäjänsä armoilla: se tekee kaiken mitä sen käsketään tekevän. Käsittelimme lasten kanssa paljon vastuuta, jota on vuorovaikutuksessa, jossa yksi osapuoli on selkeästi toiselle alisteinen. BlueBotia ei voi ohjelmoida liikkumaan siten, että se tippuisi alas pöydältä, vaan siitä on pidettävä huolta, kertoo Mari.

Digipedagogiikan kymmenen periaatetta

Digipedagogiikassa harjoitellaan niitä taitoja, joita tulevaisuuden kansalainen globalisoituvassa ja digitalisoituvassa maailmassa tarvitsee. Tavoitteena on, että varhaiskasvatuksessa pystytään tasoittamaan erilaisista taustoista ja lähtökohdista johtuvia eroja osaamisessa. Vantaan varhaiskasvatuksen henkilöstön kymmenen periaatetta ovat seuraavat:

  1. Opettele yhdessä muiden kanssa
  2. Mahdollista lapsen osallisuus
  3. Kiinnitä huomio arjen teknologiaan
  4. Ota digivälineet mukaan tutkimiseen, leikkimiseen ja liikkumiseen
  5. Ruoki luovuutta ja kokeile rohkeasti
  6. Tiedosta roolisi mediakasvattajana
  7. Tunnista ohjelmoinnin näkökulma
  8. Tee pedagogiikkaa näkyväksi
  9. Hyödynnä digivälineitä pedagogisessa dokumentoinnissa
  10. Huomioi turvallisuus ja yhteiset pelisäännöt

Avainsanat

Päiväkodit