Turvallista arkea joka kotiin ja kaupunginosaan

Artikkeli

Asiasanat

TurvallisuusKaupunkisuunnitteluAsukkaat

On iso juttu, että saa asua, työskennellä ja liikkua vailla huolta. Vantaalaisten turvallisuuden eteen tehdään käytännöllisiä tekoja.

Pyöräilijä Tikkurilassa

Vantaa selvitti keväällä asukkaidensa kokemuksia ja näkemyksiä muun muassa rikoksista ja järjestyshäiriöistä, turvattomuudesta ja tapaturmista. Osallistuvavantaa.fi-sivulla toteutettuun kyselyyn saatiin reilut 1500 vastausta. Edellisen kerran vastaava kysely toteutettiin vuonna 2017.

– Näkyvästä päihteidenkäytöstä ja arjessa koetusta häiriköinnistä raportoitiin nyt aiempaa enemmän, Vantaan turvallisuuspäällikkö Markus Hammarström kertoo.

– Etenkin radanvarsiseutuja, asema-alueita ja asemanseudun ostoskeskuksia oli merkitty kyselyssä olevaan karttaan paikkoina, joita koettiin turvattomiksi, turvallisuusasiantuntija Samu Iiskola täydentää.

Huolta aiheuttivat erityisesti päihtyneet, asemilla kokoontuva nuoriso ja yleinen levottomuus.

– Korona-aikaan nuorisotilat ovat olleet kiinni, ja harrastustoimintaa ei ole ollut, mikä on näkynyt nuorison kokoontumisena esimerkiksi asemilla ja ostoskeskuksissa, Iiskola sanoo.

Syrjäytymiseen ja huumeisiin liittyvät huolet kasvaneet

Siinä missä neljä vuotta sitten huumeiden myynti ja käyttö huolettivat noin kolmasosaa vastaajista, nyt jo puolet vastaajista koki sen ongelmalliseksi. Vantaalaiset pitivät huolestuttavina myös tunnetta poliisien näkyvän valvonnan vähenemisestä, ihmisten syrjäytymistä sekä rasismia tai suvaitsemattomuutta.

Myös ääriliikkeet huolettivat. Vastaajat arvioivat kuitenkin, että ääriliikkeiden toimintaa tai siihen liittyvää aatteellista tai uskonnollista toimintaa ei tapahdu heidän omalla asuinalueellaan.

Vantaan tämänhetkiset turvallisuushaasteet liittyvät usein syrjäytymiseen ja koronaan. Pandemia näkyy rikosten ja häiriöiden siirtymisessä koteihin.

Turvallisuussuunnitelma päivitettiin

Turvallisuuskyselystä saatua tietoa hyödynnettiin heti kesän ja syksyn aikana, kun Vantaa päivitti omaa turvallisuussuunnitelmaansa. Lisäksi suunnitelman päivittämisessä hyödynnettiin kaupungin, poliisin ja pelastuslaitoksen tilastoja, muiden hyvinvointiin liittyvien kyselyiden tuloksia sekä kaupungin toimijoiden hiljaista tietoa ja havaintoja turvallisuustilanteen muutoksista.

Turvallisuussuunnitelman tarkoituksena on ennaltaehkäistä muun muassa onnettomuuksia, rikoksia ja häiriöitä sekä parantaa ihmisten turvallisuudentunnetta. Marraskuussa hyväksytty suunnitelma on rajattu neljään pääteemaan: lähisuhdeväkivalta, päihteet, nuoriso ja liikkumisen turvallisuus. Lisäksi siinä on kaksi koko suunnitelman läpileikkaavaa päämäärää: sukupuolitietoisuus ja hyvä turvallisuusjohtaminen.

Turvallisuus syntyy teoista

Sekä nyt että vuonna 2017 turvallisuuskyselyyn vastasivat etenkin naiset. He saattavat joutua miettimään turvallisuutta miehiä enemmän. Turvallisuusasioissa sukupuolella on suuri merkitys muun muassa eroissa turvallisuuden kokemisessa, erityyppisten rikosten tekijöiden ja uhrien sukupuolijakaumassa ja väkivallassa sekä vihapuheen kohdistumisessa. Siksi sukupuolitietoisuuden näkökulma on myös turvallisuuden kannalta tärkeä.

Hyvä turvallisuusjohtaminen taas nostettiin päämääräksi, sillä turvallisuutta halutaan Vantaalla kehittää mahdollisimman käytännönläheisin ja arkiseen tekemiseen juurrutetuin ohjein. Turvallisuussuunnitelmaan sisältyvät toimenpiteet ovat konkreettisia, jotta niitä olisi koko ajan helppo seurata.

Suunnitelma nostaa esiin myös turvallisuutta lisäävät keinot, jotka ovat jo käytössä. Asioita voidaan tarvittaessa käynnistää hyvinkin nopealla aikataululla.

Vantaan turvallisuuspäällikkö Markus Hammarström

– Esimerkiksi liikenneturvaa ollaan lisäämässä automaattisella kameravalvonnalla. Poliisi, kaupunkiturvallisuuden tiimi ja liikennesuunnittelu ovat valmistelleet asiaa yhdessä, ja ensimmäiset tolpat ovat tulossa Vantaalle ensi vuonna, poliisikoordinaattori Kari-Pekka Raulahti kertoo.

Turvallisuus on yhteinen asiamme

Ajantasainen ja kattava kokonaiskuva on turvallisuuteen liittyvien asioiden parantamisessa olennainen. Myös kansalliset kyselyt, kuten päihdekysely ja kouluterveyskysely, auttavat sen muodostamisessa. Kaupunkiturvallisuuden tiimi kannustaakin kaikkia vastaamaan kyselyihin ja auttamaan kokonaiskuvan rakentamisessa.

Vantaan väestöstä 21,6 prosenttia on vieraskielisiä, mutta turvallisuuskyselyn vastaajat olivat lähinnä kantasuomalaisia. Jotta kysely antaisi kattavan kokonaiskuvan Vantaan tilanteesta, jatkossa myös vieraskielinen väestö olisi hyvä tavoittaa.

Avainsanat

Tarinoita VantaaltaKaupunkikehitysHallinto