Virtaamo auttaa osatyökykyisiä työllistymään

Artikkeli

Vantaalla, Tikkurilan kupeessa, suhteellisen vilkkaasti liikennöidyn tien varrella sijaitsee näyttävä Lasimyynti Tammelan tehdas ja näyttelytila. 22-vuotias Timo Hytönen on päässyt Lasimyynti Tammelalle töihin osatyökykyisyydestään huolimatta. Timo onnistui saamaan työpaikan Vantaan kaupungin vammaisten työvalmennus Virtaamon avulla.

Timo Hytönen ja Jani Tammela.

Timo Hytönen ja Jani Tammela. Kuva: Lasimyynti Tammela

– Teen aika monenlaisia töitä, kuten hion lasia, huolehdin yleisestä siisteydestä ja toimin kantoapuna tavaroita toimitettaessa. Lähetin CV:ni työvalmentajani avustuksella yritykseen. Sitten minut kutsuttiin haastatteluun ja sain paikan. Aloittaessani minulla ei ollut mitään hajua siitä, mitä täällä tehdään. Olin ensin kaksi kuukautta työkokeilussa. Sitten sain työn. Saan tehdä työni omassa tahdissani ilman, että joku koko ajan hoputtaisi minua. Kun opettelen uusia tehtäviä, minulla on ensin kaveri ohjaamassa. Kun olen mielestäni oppinut tehtävän, niin sanon sen ja sitten teen sitä itse. Uusi tehtävä voi aluksi unohtua, jos en ole tehnyt sitä muutamaan päivään. Joskus toivoisinkin, että muistini olisi parempi, Timo Hytönen huokaa.

Timo on tyytyväinen työtehtäviinsä, koska hän tuntee omat rajansa eikä haikaile vaativampiin tehtäviin. Hän kokee osaavansa nykyiset työtehtävänsä hyvin. Aiemmin Timo on ollut rakennustyömailla apulaisena siivous- ja juoksupojan tehtävissä. Niissä tehtävissä on ollut hyötyä vahvasta fysiikasta. Hän on suorittanut metsäalan perustutkinnon Bovallius ammattiopistossa neljä vuotta sitten ja valmistunut metsäpalveluiden tuottajaksi.

– Työvalmentaja Pekka Karunka käy luonani sopivasti, ei liian tiheästi. Saan Pekalta sopivaa tukea. Parempaa tukea en voisi muualta saada. Usein keskustelemme yhdessä siitä, miten minulla on mennyt täällä töissä. Ilman työvalmentajaa varmaan olisin kotona Kelan tuilla pyörimässä. Tulen työporukan kanssa hyvin toimeen. Vietämme taukoja yhdessä ja juttelemme asioista. Olen luonteeltani valmis tekemään erilaisia töitä. Opin enemmän tekemällä kuin lukemalla. Osaan käyttää monia työkoneita. Pidän työkunnostani huolta pääasiassa lepäämällä. Se ei ehkä ole paras tapa, ja yritänkin ryhtyä käymään salilla. Kävelen työmatkat ja saan siitä liikuntaa. Lisäksi harrastan erilaisten tietokonepohjaisten äänityshommien tekemistä. Olen haaveillut äänentuottajan tai animoijan töistä.

Työvalmentaja Pekka Karunka kuvailee Hytöstä hyväksi työntekijäksi.

– Timolla on todella hyvä kyky keskittyä siihen hetkeen, kun työtä tehdään. Hänellä on myös kyky jaksaa tehdä rutiininomaisia työtehtäviä päivästä toiseen. Timo oikeasti välittää tekemästään työstä. Hän puhuu asioista suoraan, mikä on koko työyhteisölle hyvällä tavalla esimerkillistä, Karunka kehuu.

Virtaamo tukee työn löytämisessä

Työpaikan löytymisen taustalla oli Virtaamon pitkäjänteinen työ. Työpaikkojen etsiminen perustuu Karunkan mukaan pitkälti jalkautuvan työn menetelmään. Työvalmentajat kiertävät paikan päällä yrityksissä, luovat yritysverkostoja ja kontakteja, esittelevät asiakkaidensa osaamista, kertovat Virtaamon roolista työntekijän ja työnantajan tukena sekä tutustuttavat työnantajia erilaisiin räätälöityihin työn tekemisen vaihtoehtoihin.

Lasimyynti Tammelan kanssa Timon työpaikkaa pohjustettiin vähin erin noin vuoden ajan ennen kuin työnhakija ja työnantaja kohtasivat.

– Timonkin kohdalla on hyvä muistaa, että hän tekee työtä, jonka tekijälle on todellinen tarve. Häntä ei siis ole työllistetty myötätunnosta, kuten joskus kuulee kuviteltavan. Hänen osaamisensa ja persoonansa vastasivat siihen tarpeeseen, joka yrityksellä työllistämisen hetkellä oli, Pekka Karunka korostaa.

Karunka kertoo, että Timo on nyt palkkasuhteisessa työssä jo kolmatta vuotta. Hän on oikeutettu työllistymään palkkatuella. Tuen myöntäminen lähtee aina työttömän työnhakijan palvelutarpeesta ja sen arvioi ja myöntää tapauskohtaisesti TE-toimisto. Pysyvän vamman perusteella Virtaamon asiakkailla on toistaiseksi voimassa oleva palkkatukioikeus. Palkkatuki myönnetään määräaikaisena, mutta sitä voi hakea aina uudelleen.

Vantaalaisena Timo oli aluksi oikeutettu Vantaa-lisään, joka on Vantaan kaupungin myöntämä työllistämisen lisätuki yrityksille. Sen suuruus on 500 euroa kuukaudessa. Työllistämisen Vantaa-lisällä yrityksille halutaan parantaa yritysten edellytyksiä palkata vantaalaisia pitkäaikaistyöttömiä. Työsuhteen kestäessä jo kolmatta vuotta Timo ei saa enää Vantaa-lisää, mutta Lasimyynti Tammela halusi siitä huolimatta jatkaa työsuhdetta hänen kanssaan, koska Timon työpanos on yritykselle tärkeä.

Työnkuvaa voidaan muokata matkan varrella

Aloitustilanteeseen nähden Hytösen työnkuvaa on hieman räätälöity. Kahdeksan tunnin työpäivä osoittautui hänelle liian haastavaksi. Nyt se on hänen todellisen tämänhetkisen työkykynsä mukaisesti viisi tuntia päivässä. Lisäksi työtehtävien sisältöä on muutettu Timon osaamista ja resursseja parhaiten vastaaviksi, jolloin yritys saa hänen parhaan työpanoksensa. Lasimyynti Tammelassa ymmärretään oikealla tavalla se, että Timo ei pysty kaikkiin töihin, jotka lasilevyjen parissa työskennellessä ovat yleisesti ottaen vaativia, työvalmentaja Karunka sanoo.

Toimitusjohtaja Jani Tammelan mukaan kaikki lähti siitä, että tutun yrityksen entinen omistaja mainitsi osatyökykyisten työllistämisen mahdollisuudesta ja antoi vinkin oman positiivisen kokemuksensa perusteella. Asian otti käsiteltäväksi hallituksen puheenjohtaja Kai Tammela.

– Pekka Karunka oli muutamaan otteeseen asiasta yhteydessä, ja asia lähti siltä pohjalta etenemään. Timon CV oli kiinnostava, ja halusimme tavata. Työkokeilun kautta hän osoitti kyvykkyytensä, ja päätimme palkata hänet. Työllistämiseen saatava tuki helpotti ja nopeutti päätöstä. Työtehtävät olivat suurelta osin jo tiedossa, koska tarvitsimme tekijää, Jani Tammela toteaa.

Vuoden 2019 aikana Timon työtehtäviin on lisätty myös kokoonpanotyötä. Tammelan mielestä työtehtävien määrittelyssä ei aluksi oltu kaikilta osilta ehkä riittävän selkeitä.

– Mutta kun ymmärsimme, että Timolle sopivat parhaiten hyvin selkeät, eivätkä liian monivaiheiset ohjeet, asiat ovat sujuneet mallikkaasti. Timo on istunut työyhteisöön erinomaisesti. Kaikki tuntuvat tulevan hyvin toimeen Timon kanssa. Hän on hyvin suorasanainen asioissa ja ne pitääkin osata ottaa vastaan. Timon työllistämisen tukiin liittyvät asiat hoidamme yrityksessä itse. Työvalmentaja antoi niihin hyvät ohjeet, joiden pohjalta kirjanpitäjämme huolehtii, että ne ovat kunnossa. Virtaamo on mielestäni ollut erittäin hyvin Timon ja yrityksemme tukena. He käyvät työpaikalla kysymässä aika-ajoin, miten menee ja tsekkaamassa työtehtävien sujuvuutta. Muille työnantajille voin vain sanoa, että tämä on ollut hyvin positiivinen kokemus, Jani Tammela iloitsee.

Virtaamo tuntee asiakkaidensa osaamisen

Vantaan kaupungin vammaisten työvalmennus Virtaamo tarjoaa työvalmennuspalveluja vantaalaisille osatyökykyisille henkilöille. Se on onnistunut työllistämään kehitysvammaisia, fyysisesti vammautuneita, autistisia sekä kuulo- ja näkövammaisia. Virtaamon ydinosaamista on työntekijän ja tekemättömän työn yhteensaattaminen.

Virtaamo tuntee asiakkaidensa osaamisen. Virtaamon työvalmentajilla on myös taito tunnistaa, mitä työtehtävät vaativat. Tarvitaan työnantajan kiinnostus rekrytoida. Se mahdollistaa sopivan työntekijän etsimisen. Virtaamossa ollaan myös työn muotoilun ammattilaisia. Joskus työnkuvaa hieman tarkentamalla ja uudelleen suunnittelemalla voidaan työstä tehdä tekijänsä näköistä eli räätälöidä sitä. Näin työ saadaan paremmin vastaamaan työntekijän taitoja ilman, että se vaikuttaa laatuun tai tuotantoon niitä alentavasti. Lasimyynti Tammela on hyvä esimerkki monimuotoisen rekrytoinnin kannattavuudesta.

Lisätietoa:

  •  Vantaan kaupungin vammaisten työvalmennus Virtaamo palkittiin KunTeko 2020 -kisan Innostavat teot -sarjassa Vuoden yhdenvertaisuus -tunnustuksella.
  •  Jos palkkatuki voidaan myöntää sillä perusteella, että työttömän vamma tai sairaus olennaisesti ja pysyvästi vaikuttaa hänen työsuoritukseensa tarjoamassasi tehtävässä
    •  palkkatuki on enintään 50 prosenttia palkkauskustannuksista
    •  palkkatuettu jakso on enintään 24 kuukautta kerrallaan

Eli palkkatukea voidaan pysyvän työkyvyn aleneman vuoksi myöntää jopa pidemmäksi aikaa kuin 24 kuukautta.

Teksti: Caius Treuthardt ja Marika Viherlaiho