Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta hyväksyi omalta osaltaan Oppimiskampuksen toisen asteen tilojen tarveselvityksen

Tiedote

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan historian ensimmäisessä kokouksessa 21.9. päätettiin esittää kaupunkitilalautakunnalle hyväksyttäväksi Oppimiskampuksen toisen asteen tilojen tarveselvitys ja sen kustannusennuste 58,7 milj. € hankesuunnittelun pohjaksi. Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta hyväksyi Vapaalan päiväkotipaviljongin tarveselvitys-hankesuunnitelman.

Oppimiskampuksen toisen asteen tilat tarvitaan riittävien ja laadukkaiden opetustilojen tarjoamiseksi kasvavalle opiskelijamäärälle. Toimipisteeseen tulee sijoittumaan tilapaikat yhteensä 1655 opiskelijalle, joista 1355 tilapaikkaa ovat Vantaan ammattiopisto Varian aloille ja 300 Tikkurilan lukion opiskelijoille.

Oppimiskampus hanke tehostaa Varian tilankäyttöä, helpottaa vastaamaan opiskelijamäärien kasvuun ja koulutussisältökysynnän muutoksiin ja vaihteluun sekä mahdollistaa ja tukee opetuksen, koulutuksen ja oppimispolkujen kehittämistä. Tikkurilan lukion lisäpaikkojen sijoittaminen Oppimiskampukseen vastaa Vantaan lukiokoulutuksen tilapaikkojen tarpeen kasvuun ja tukee Vantaan kaupungin tavoitteita lukiokoulutuksen tarjonnassa. Lisäksi hanke mahdollistaa myös aikuislukion paikkojen sekä IB Diploma Programmen aloituspaikkojen lisäämisen.

Tarveselvitys on tehty yhteistyössä kasvatuksen ja oppimisen toimialan, kaupunkisuunnittelun ja toimitilajohtamisen kanssa. Tavoitteena on arkkitehtuuriltaan ja kaupunkikuvaltaan korkealaatuinen kokonaisuus. Oppimiskampus-uudisrakennus muodostaa yhdessä Tikkurilan lukion päärakennuksen, Varian Hiekkaharjun toimipisteen sekä alueen muiden nykyisten ja tulevaisuudessa kaavailluiden opetusrakennusten kanssa Oppimiskampus-alueen. Lue lisää Oppimiskampuksesta https://www.vantaa.fi/oppimiskampus (asia 16).

Päätös: Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta esittää kaupunkitilalautakunnalle hyväksyttäväksi Oppimiskampuksen toisen asteen tilat 7.9.2021 päivätyn tarveselvityksen ja sen kustannusennusteen 58,7 milj. € (alv 0 %, KL 106) hankesuunnittelun pohjaksi. Kaupunkitilalautakunta esittää tarveselvitystä edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.

Vapaalan päiväkotipaviljongin tarveselvitys-hankesuunnitelman hyväksyminen

Vapaalan uusi päiväkotipaviljonki vastaa Myyrmäen suuralueen varhaiskasvatusikäisten lasten määrän kasvuun. Paviljonki korvaa v.1970 rakennetun Vapaalan päiväkodin rakennuksen, joka on käyttöikänsä päässä ja jota kokonaistaloudellisesti ei ole kannattavaa korjata. Paviljongilla korvataan myös päiväkotikäytöstä poistuvan Virtatien paviljongin tilat.

Uusi paviljonkirakennus sijoittuu Vapaalan kaupunginosaan Vantaan kaupungin omistamalle Y-tontille osoitteeseen Vapaalanpolku 12, 01650 Vantaa.

Vapaalan päiväkotipaviljongin tarveselvitys-hankesuunnitelma on valmisteltu yhteistyössä kasvatuksen ja oppimisen toimialan, kaupunkisuunnittelun ja toimitilajohtamisen kanssa. Toimitilajohtaminen on valmistelemassa tarjouskilpailua enintään 10-vuoden vuokra- /tai leasingvaihtoehtoon pohjautuen ja pyytää vuokra- tai leasingtarjouksia tilaelementtitoimittajilta. Tavoitteena on, että tilat ovat otettavissa käyttöön viimeistään vuoden 2022 elokuussa (asia 15).

Päätös: Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta esittää kaupunkitilalautakunnalle hyväksyttäväksi Vapaalan päiväkotipaviljongin 07.09.2021 päivätyn tarveselvitys-hankesuunnitelman vuokrakustannusarvioineen.

Esityslistalla lisäksi:

  •  Kasvatuksen ja oppimisen toimialan toinen määrärahamuutos vuoden 2021 käyttötalouden talousarviossa (asia 12)
  •  Kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuoden 2021 toinen osavuosikatsaus (asia 13)
  •  Kasvatuksen ja oppimisen toimialan selvitys vuoden 2020 arviointikertomuksesta (asia 14)
  •  Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen aloituspaikkojen määrät syksylle 2022 (asia 17)
  •  Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen aloituspaikkamäärät syksylle 2022 (asia 18)
  •  Oppilaaksi ottamisen perusteet suomenkielisessä perusopetuksessa sekä painotetussa opetuksessa 1.8.2022 alkaen (asia 19).

Ajankohtaisissa asioissa lautakunnalle annettiin palvelualuejohtajien koronatilannekatsaukset, sekä toisen asteen johtaja Ari Ranki esitteli Oppimiskampusta ja palveluverkkoasiantuntija Hannu Haarala mm. perusopetuksen oppilaaksiottoalueet.

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaan tai vähäisin muutoksin.

Esityslista kokonaisuudessaan