Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta hyväksyi uuden varhaiskasvatussuunnitelman

Tiedote

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan kokouksessa 10.5.2022 hyväksyttiin mm. Vantaan kaupungin uusi varhaiskasvatussuunnitelma, joka astuu voimaan 1.8.2022. Keskeiset muutokset liittyvät lapselle annettavaan tukeen ja sen muotoihin.

Opetushallitus päätti uudistuneista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista 18.2.22. Se edellyttää kunnilta paikallisten varhaiskasvatussuunnitelmien laatimista ja käyttöön ottamista elokuussa 2022.

Vantaan varhaiskasvatussuunnitelman päivittämisen prosessi

Vantaan varhaiskasvatussuunnitelman päivityksessä on huomioitu muuttunut lainsäädäntö ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteet sekä kaupungin uusi strategia. Teemoja on työstetty palvelualueella, kasvatuksen ja oppimisen toimialalla ja yhteistyötahojen kanssa.

Lapsiystävällinen kunta -työ on huomioitu. Kuntalais- ja päättäjäosallisuudessa on keskitytty maahan muuttaneiden huoltajien kokemuksiin vantaalaisesta varhaiskasvatuksesta. Suunnitelmaan liittyviä työkaluja on yhteiskehitetty varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa.

Keskeiset muutokset tukitoimissa

Keskeisimmät muutokset valtakunnallisissa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa liittyvät lapselle annettavaan tukeen ja sen muotoihin. Vantaan varhaiskasvatussuunnitelma on päivitetty vastaamaan näitä uudistuksia.

Varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön kolmitasoinen tuen malli. Tuen tasot ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Tuen tarve arvioidaan lapselle tehtävässä henkilökohtaisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa. Suunnitelma tarvittavista tuen eri muodoista kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Asiakirjassa on vahvistettu inklusiivisen toimintakulttuurin toteuttamista vantaalaisessa varhaiskasvatuksessa.

Lapsivaikutusten arviointi

Päivityksen keskiössä on lapsen etu ja oikeus saada oikea-aikaista ja riittävän vahvaa tukea. Lapsen tukeen liittyvillä muutoksilla parannetaan tukea tarvitsevien lasten oikeusturvaa ja edistetään kaikkien lasten yhdenvertaisia mahdollisuuksia. Huomiota on kiinnitetty myös lasten turvallisuuteen sekä kiusaamisen ehkäisyyn ja puuttumiseen.

Lapsiystävällinen kunta -työn ohjaamana suunnitelmassa on vahvistettu käytänteitä turvallisemman tilan luomiseksi varhaiskasvatuksessa. Turvallisempi tila on paikka, joka tarjoaa lapsille tunteen fyysisestä, henkisestä ja sosiaalisesta turvallisuudesta. Suunnitelmassa on myös huomioitu palvelujen onnistuminen lapsen ja perheen näkökulmasta sekä lyhyellä aikavälillä että lapsen koko varhaiskasvatuksen aikana.

Päätös:
Päätettiin kumota 1.8.2012 alkaen opetuslautakunnan päätös 13.5.2019 § 11 Vantaan varhaiskasvatussuunnitelmasta. Päätettiin hyväksyä päivitetty Vantaan varhaiskasvatussuunnitelma, ja ottaa se käyttöön 1.8.2022. Oikeutetaan varhaiskasvatuksen johtaja tekemään Vantaan varhaiskasvatussuunnitelmaan teknisiä muutoksia.

Lisätietoja: varhaiskasvatuksen asiantuntija Tiina-Liisa Åkerfelt, puh. 040 586 4893, tiinaliisa.akerfelt@vantaa.fi

 

Kulomäen opetuspisteen hankesuunnitelman hyväksyminen

Kulomäen opetuspisteeseen tarvitaan terveelliset ja turvalliset opetuksen tilat. Tarve on vuonna 1981 rakennetun talon tilamuutoksille ja tekniselle peruskorjaukselle. Hankkeen kustannusennuste on 2 590 000 euroa. Laajuus on yhteensä noin 1 400 brm2 ja tontti on 27 000 m2. Kulomäen opetuspiste eli nykyisen Vierumäen koulun Metson opetuspiste sijaitsee Korson kaupunginosassa.

Päätös:
Päätettiin esittää kaupunkitilalautakunnalle Kulomäen opetuspisteen 1.3.2022 päivätty hankesuunnitelma ja tavoitehinta 2 590 000 euroa.

Lisätietoja: apulaiskaupunginjohtaja Katri Kalske, p. 040 620 5080, katri.kalske@vantaa.fi, palveluverkkoasiantuntija Satu Turunen, p. 043 827 1740, satu.turunen@vantaa.fi ja rakennuttaja-arkkitehti Jussi Hyvärilä, 040 621 1482 jussi.hyvarila@vantaa.fi

 

Kansainvälisen koulun hankesuunnitelman hyväksyminen

Kansainväliseen koulun tilamuutoksia ja -tiivistyksiä tarvitaan oppilaiden määrän kasvun takia. Opetuslautakunnassa on päätetty englanninkielisen opetuksen oppilasmäärien lisäämisestä Kansainväliseen kouluun. Tilamuutoksilla ja osakorjauksilla myötä tiloista tulee turvalliset ja terveelliset käyttäjilleen.Tilamuutokset toteutetaan kesien 2022 ja 2023 aikana.

Kansainvälinen koulu on valmistunut vuonna 2002. Koulu on 8790 brm2 ja tilamuutosten laajuus on noin 1904 brm2. Hankkeen tavoitehinta on 1,03 milj. euroa.

Päätös:
Päätettiin esittää kaupunkitilalautakunnalle hyväksyttäväksi Kansainvälisen koulun 22.4.2022 päivätty tarveselvitys-hankesuunnitelma ja sen tavoitehinta 1 030 000 € suunnittelutyön pohjaksi.

Lisätietoja: Rakennuttaja-arkkitehti Josée Courtemanche, puh. 040 549 0059, josee.courtemanche@vantaa.fi  ja palveluverkkoasiantuntija Satu Turunen, p. 043 827 1740, satu.turunen@vantaa.fi

 

Vaskivuoren lukion hankesuunnitelman hyväksyminen

Vaskivuoren lukio tarvitsee terveelliset musiikin opetuksen tilat sekä lisää aloituspaikkoja. Tarve on myös osakorjauksille ja oppimisympäristön uudistamiselle. Vantaan lukioiden aloituspaikkoja pyritään lisäämään lukioikäisten määrän kasvun vuoksi. Lisäksi Vantaan kaupunki tavoittelee lukioiden aloituspaikkojen lisäämistä 52 prosentista 60 prosenttiin peruskoulun päättäneistä.

Yhteensä hanke on noin 1635 brm2. Lisäksi korjattava piha-alue on noin 4500 m2. Laskettu tavoitehinta on 5 190 000 euroa.

Vaskivuoren lukio sijaitsee Myyrmäen kaupunginosassa. 

Päätös:
Päätettiin esittää kaupunkitilalautakunnalle hyväksyttäväksi 22.4.2022 päivätty Vaskivuoren lukion laajennuksen, tilamuutosten ja osakorjausten hankesuunnitelma ja sen tavoitehinta 5 190 000 euroa suunnittelutyön pohjaksi.

Lisätietoja: palveluverkkoasiantuntija ja Satu Turunen, p. 043 827 1740, satu.turunen@vantaa.fi, rakennuttaja-arkkitehti Josée Courtemanche, puh. 040 549 0059, josee.courtemanche@vantaa.fija palveluverkkoasiantuntija Hannu Haarala, puh. 050 302 9750, hannu.haarala@vantaa.fi

 

Esityslistalla lisäksi: 

  • Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset
  • Kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuoden 2022 ensimmäinen osavuosikatsaus
  • Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjauudistus 1.8.2022 alkaen

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaan tai vähäisin muutoksin. 

Ajankohtaisissa asioissa palvelualuejohtajat antoivat tilannekatsauksen kunta-alan lakon kulusta toimialalla. Asiantuntijat ja palvelualuejohtajat kertoivat Tikkurilan alueen päiväkotiverkkoselvityksestä, Håkansbölen ruotsinkielisen päiväkodin rekrytointihaasteista ja Kivistön alueen koulutilaratkaisuista.

Esityslista kokonaisuudessaan 

https://paatokset.vantaa.fi/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?bid=154280

 

 

Avainsanat

LautakunnatPäätöksetHallinto