Kaupunginhallituksen käsittelyyn asemakaavamuutoksia

Tiedote

Vantaan kaupunginhallitus käsittelee 26.4. kokouksessa muun muassa asemakaavamuutoksia Mikkolassa ja Kivistössä.

Asemakaavan muutos Mikkolassa (asia 21) mahdollistaa kahdeksan 5–8-kerroksisista kerrostaloa Pihkalantien varrella sijaitsevaan kortteliin. Korson aluekeskukseen on noin 2,5 kilometrin matka. Viihtyisyyttä lisää laaja oleskelupihojen kokonaisuus.

Kvartsikulman asemakaavamuutoksella (asia 23) mahdollistetaan tiivistä, resurssiviisasta ja kaupunkikuvaa elävöittävää asuntorakentamista Kivistön keskustan läheisyyteen. Uusia koteja tulee noin 1 000 asukkaalle. Alueelle on mahdollista toteuttaa monipuolista asuntorakentamista: perinteisten piste- ja lamellikerrostalojen lisäksi alueelle voidaan rakentaa rivitaloja ja pientaloja.

Kokouksen asialistalla lisäksi muun muassa

  •  Lausunto luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi: alueiden kehittäminen ja EU:n alue- ja rakennepolitiikka 2021–2027 (asia 10)
  •  Tikkurilan vanhustenkeskuksen tarkistettu tarveselvitys (asia 15)
  •  Kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelma (asia 19)
  •  Ympäristövastuuraportti 2020–2021 (asia 20)

Tutustu tarkemmin kokouksen asialistaan.

Avainsanat

PäätöksetKaavoitusKaupunkikehitysHallinto