Kaupunginhallituksen kokouksessa esillä ratikan kaavarunkoluonnos ja vuoden ensimmäinen osavuosikatsaus

Tiedote

Vantaan kaupunginhallituksen seuraavassa kokouksessa 23.5.2022 käsitellään muun muassa Vantaan ratikan kaavarunkoluonnosta, vuoden ensimmäistä osavuosikatsausta sekä ympäristövastuuraporttia. Lisäksi esillä on useita asemakaavamuutoksia.

Havainnekuva Vantaan ratikasta Jumbon edessä.

Vantaan ratikan kaavarungosta on valmistunut luonnos (asia 15). Siinä määritellään visio vantaalaisesta ratikkakaupungista, arvioidaan mitoitusta ja kehittämisen vaikutuksia. Vantaan kaupunginhallituksen on määrä päättää luonnoksen asettamisesta nähtäville. 

Kaupungin vuoden 2022 ensimmäinen osavuosikatsaus on laadittu tammi-huhtikuulta (asia 6). Katsauksesta selviää Vantaan toimintaympäristön kehitys,ja se sisältää tietoa muun muassa väestönkasvusta ja työttömyystilanteesta. Lisäksi katsauksessa tarkastellaan verorahoituksen kehitystä, käyttötaloutta, investointeja ja rahoitusta.

Vantaan kaupungin ympäristövastuuraportti 2021–2022 on valmistunut (asia 14). Raportti kertoo kuinka hyvin Vantaan ympäristötavoitteet ovat edenneet vuoden aikana, ja kuinka ne toteutuivat edellisellä valtuustokaudella 2018–2021. Vantaan kaupunkistrategian tavoitteena on hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä.

Kokouksen asialistalla lisäksi muun muassa

  • Vantaan liikenne 2021 (asia 13)
  • Maa-alueiden vaihto Vantaan Länsisalmessa ja Helsingin Salmenkalliossa (asia 12)
  • Asemakaavan muutoksia (asiat 16, 18, 21 ja 23–26)
  • Maankäyttösopimuksia (asiat 17, 19–20 ja 22)

Katso kaupunginhallituksen 23.5.2022 kokouksen koko esityslista.

Avainsanat

PäätöksetHallintoValtuustot