Kaupunginhallituksen kokouksessa esillä Vantaan kasvu- ja elinvoimaohjelma 2022 – 2025 ja useamman uuden päiväkodin tarveselvitysten hyväksyminen

Tiedote

Vantaan kaupunginhallituksen kokouksessa 14.11.2022 keskustellaan Vantaan kasvu- ja elinvoimaohjelmasta (asia 12). Edellisen ohjelman tavoitteita jatkaen Kasvu- ja elinvoimaohjelma keskittyy työpaikkojen luomisen edellytysten parantamiseen ja työllisyyden nostamiseen Vantaalla, vantaalaisen osaamisen kehittämiseen, sekä Vantaan vetovoiman parantamiseen niin yritysten kuin asukkaiden näkökulmasta. Vantaa kasvaa kovaa vauhtia sekä asukasmäärän että työpaikkojen osalta. Tämä antaa Vantaalle hyvän perustan olla elinvoimainen kaupunki. Kasvu- ja elinvoimaohjelma on jatkoa vuoden 2019–2021 Elinvoima- ja vetovoimaohjelmaan.  

Kokouksen asialistalla on myös Kivistön päiväkoti III:n, Aviapoliksen päiväkoti II:n ja Kaskelan päiväkoti I:n tarveselvitysten hyväksyminen (asiat 9-11).  

Vaikka listalla on kolme sopimusta liittyen Kivistön Arena 3.3. (asiat 26-28), ei sen varsinainen asemakaava ole vielä ollut päätöksenteossa. Asia etenee vasta asemakaavan tullessa päätöksentekoon. 

Asialistalla on myös useita asemakaavan muutoksia (asiat 29-34). 

Katso koko esityslista 

Avainsanat

HallintoOsallisuusPäätökset