Kaupunginhallituksen kokouksessa Håkansbölen kartano ja Vantaan ratikan kaavarunko

Tiedote

Asiasanat

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen kokouksessa 30.1.2023 käsitellään Håkansbölen kartanon päärakennuksen käyttötarkoitusta (asia 9) ja kunnostamista siten, että se soveltuisi niin kaupungin edustustilaksi kuin yleisölle avoimeksi ja vuorovaikutteiseksi tilaksi ja että siellä olisi mahdollista järjestää pienimuotoisia tapahtumia.

Kokouksessa on esillä myös hyväksyttäväksi valmistunut Vantaan ratikan kaavarunko (asia 12), joka tarkentaa alueittain 11.1.2023 voimaan tulleen yleiskaava 2020 ratkaisuja.

Vantaan kaupungin kiinteistöt ja tilat hakee Vantaankosken myllyn muutosta tapahtumakäyttöön ja myllytontille hotellia ja kievaria (asia 13). 

Kivistön tapahtuma-areenan Arena 3.3:n asemakaavaa (asia 15) koskevassa Kaupunginvaltuuston päätöksessä 19.12.2022 on ollut asiavirhe. Päätös esitetään siksi kumottavaksi. Tapahtuma-areenan asemakaavan palauttamista esitetään uuteen valmisteluun puutteellisten selvitysten täydentämisen jälkeen. Hankkeella olisi toteutuessaan valtakunnallista merkitystä niin kansainvälisten jalkapallo-otteluiden järjestämisessä kuin erilaisten kulttuuritilaisuuksien kuten konserttien järjestämisessä.   

Kokouksessa on esillä myös Vantaan kaavoitusohjelma 2023–2025 (asia 10), joka sisältää kuvauksen vuonna 2023 valmistuviksi ohjelmoiduista kaavahankkeista. Ohjelmaan on hahmoteltu myös vuosien 2024–2025 kaavahankkeet, joita tarkennetaan tulevien vuosien kaavoitusohjelmissa.

Kokouksen esityslista: Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista

 

Avainsanat

Hallinto