Kaupunginhallituksen kokouksessa henkilöstökertomus ja erillispientalotonttien vuokrankorotukset

Tiedote

Asiasanat

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 13.3.2023 vuoden 2022 henkilöstökertomusta (asia 8) ja hyvinvointikatsausta (asia 9).

Henkilöstökertomus kuvaa henkilöstöjohtamisen ja henkilöstön kehittämisen tilaa, niille asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja kehittämistoimia. Hyvinvointikatsauksen aiheena puolestaan oli koettu hyvinvointi ja osallisuus. 

Lisäksi kokouksessa esitetään hyväksyttäväksi Liikennepoliittinen ohjelma ja pysäköinnin kehittäminen (asia 11),  erillispientalotonttien luovutusperiaatteiden, -ehtojen ja -hintojen muutokset (asia 12) ja tonttien vuokrankorotusten hyväksyminen (asia 13). 

Esillä on myös kaavamuutoksia ja -päivityksiä: Luhtitien asemakaavamuutos mahdollistaa katukuvan kokonaisvaltaisen kehityksen ja monimuotoisten asuinkorttelien rakentamisen (asia 15). Kokouksessa päivitetään myös Koisotie 7:ssa sijaitseva kaupungin tukikohdan asemakaava (asia 16).

Kokouksessa vastataan valtuutettujen ja valtuustoryhmän seuraaviin aloitteisiin (asiat 17–19): aloite asukastilasta Martinlaaksoon, aloite asukastilojen tarpeen kartoittamisesta ja aloite kaupungin ryhtymisestä toimenpiteisiin, jotta valtuutettujen ja viranhaltijoiden seminaarimatkojen, ravintolaillallisten ja muiden ei-välttämättömien virkistys- ja edustuskuluja saadaan hillittyä.

Kokouksen esityslista: Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista 13.3.2023

Avainsanat

Hallinto