Kaupunginhallituksen kokouksessa valmistellaan Tikkurilan hyvinvointikeskuksen sijoittamista ja Jokiniemen oppimiskampuksen kehittämistä

Tiedote

Vantaan kaupunginhallituksen kokouksessa 19.12.2022 toisiinsa osittain liittyvinä merkittävinä asioina listalla ovat Tikkurilan hyvinvointikeskuksen sijoittaminen ja Jokiniemen oppimiskampus (asiat 11 ja 12). 

Hyvinvointikeskusta esitetään sijoitettavaksi Kielotie 13 -tontille. Hyvinvointialue on aiemmin jättänyt hyvinvointikeskuksen rakentamiseksi suunnitteluvaraushakemuksen Jokiniemen muodostettavasta tontista. Jokiniemeen on kuitenkin suunniteltu sijoittuvaksi Oppimiskampus, joten kyseinen sijainti ei olisi kaupungin näkökulmasta hyvinvointikeskukselle tarkoituksenmukainen. 

Vantaan kaupungin kärkihankkeisiin kuuluvaa Oppimiskampus -hanketta on puolestaan valmisteltu laajassa yhteistyössä vuodesta 2020. Hanke toteuttaa kattavasti kaupungin strategisia tavoitteita liittyen osaamistason nostamiseen, palveluiden kehittämiseen, hiilineutraaliin rakentamiseen sekä kukoistavien kaupunkikeskusten kehittämiseen. Lisäksi kampushanke nähdään vahvana panoksena tulevaisuuden elinvoiman kehittämiselle. 

Kokouksessa tuodaan myös tiedoksi, että korkein hallinto-oikeus hylkäsi valitukset Vantaan yleiskaavasta (asia 14). 

Kaupunginhallituksen on lisäksi määrä perustaa keskustojen kehittämissuunnitelmien seurantaryhmät, jotka seuraavat strategiatavoitteen toteutumista ja joissa korostetaan paikallistuntemusta (asia 19). Seurantaryhmien jäsenet nimetään tasa-arvolain mukaisesti.   

Seurantaryhmät jakautuvat alueellisesti seuraavasti  

  • Myyrmäki-Martinlaakson suuralueen keskustat  

  • Kivistö-Aviapoliksen suuralueen keskustat  

  • Tikkurilan suuralueen keskusta  

  • Korso-Koivukylän suuralueen keskustat  

  • Hakunila-Länsimäen suuralueen keskustat 

 

Tutustu koko esityslistaan.  

Avainsanat

HallintoPäätöksetOppimiskampus