Kaupunginhallituksessa lausunto EU:n alue- ja rakennepolitiikan kansalliseen ohjelmaehdotukseen

Tiedote

Vantaan kaupunginhallitus käsittelee 12.4. muun muassa Vantaan kaupungin lausuntoa Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotuksesta sekä siihen liittyvästä ympäristöselostuksesta. Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoja ohjelmaehdotuksesta esimerkiksi kaupungeilta, ELY-keskuksilta ja maakuntien liitoilta. Ohjelmaehdotus sisältää Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta tuettavat toimet.

Vantaan kaupungin lausunnossa todetaan muun muassa, että pääkaupunkiseudun kansainvälisyyttä ja osuutta maahanmuutosta ei ole riittävästi huomioitu ohjelmaehdotuksessa. Samoin merkittävä osa osaamisen kehittämisen kannalta tärkeästä TKI-toiminnasta sijaitsee pääkaupunkiseudulla. Vantaa toteaakin, että ohjelman tulee vahvistaa maahanmuuttajien ja työllistävien yritysten tarpeiden yhteensovittamista.

Lisäksi Vantaan kaupunki nostaa lausunnossaan esiin muun muassa koronapandemian kielteiset vaikutukset Vantaan elinkeinoelämään ja kansainväliseen lentokenttäekosysteemiin. Vantaa esittää, että aluekehittämisen rahoitusta tulisi kohdentaa pandemiasta kärsineille alueille ja aloille. (asia 12)

Kaupunginhallituksen käsittelyssä on myös useita valtuustoaloitteita.

Esityslista kokonaisuudessaan.

Avainsanat

PääkaupunkiseutuPäätöksetValtuustotHallinto