Kaupunginhallitus käsittelee hyvinvointialueuudistuksen valmisteluperiaatteita ja pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimusta

Tiedote

Vantaan kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 20.9.2021 hyvinvointialueuudistuksen valmisteluperiaatteita.

Vantaan kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 20.9.2021 hyvinvointialueuudistuksen valmisteluperiaatteita. Sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen uudistukseen liittyvät keskeiset lait tulevat voimaan porrastetusti, osa jo 1.7.2021 ja osa 1.3.2022 uusien aluevaltuustojen aloittaessa toimintansa; siihen asti väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta.

Kokonaisuudessaan sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimi siirtyvät hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen. Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on yksi Uudellemaalle muodostuvista hyvinvointialueista. Kyseessä on vuosisadan suurin kunnallishallinon muutos, joka edellyttää laajaa valmistelua niin kunnissa kuin hyvinvointialueilla. Vantaan ja Keravan hyvinvointialuetta on valmisteltu niin sanottuna vapaaehtoisena valmisteluna vuodesta 2020. Kaupunginhallituksen käsittelyssä ovat valmisteluperiaatteet, jotka kaupungin näkökulmasta ohjaisivat kaupungin valmistautumista hyvinvointialueen käynnistämiseen 2023 alusta. Keravalla työstetään vastaavanlaisia valmisteluperiaatteita. (Esityslistan kohta 16.)

Lisäksi kaupunginhallituksen esityslistalla on pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimuksen hyväksyminen. Pääkaupunkiseudun yhteistyö on vuodesta 2004 perustunut alueen kaupunkien yhteiseen sopimukseen. Sopimus on solmittu määräaikaiseksi, ja voimassaolo päättyy 2021 lopussa, joten sopimus on syytä uusia. Viimeksi Vantaan kaupunginhallitus hyväksyi sopimuksen marraskuussa 2017. Tällä kerralla sopimusta on valmisteltu siitä lähtökohdasta, että se hyväksyttäisiin toistaiseksi.

Uudessa sopimuksessa on määrä sopia aiempaan tapaan Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan yhteistyön tavoitteista, organisoinnista ja menettelytavoista. Sopimuksen tarkoituksena on edistää kaupunkien välistä, strategisen tason vuoropuhelua sekä operatiivisen tason yhteistyötä. Erityisesti halutaan parantaa muun muassa kansainvälistä kilpailukykyä, yhteistyötä, metropolipolitiikkaa, edunvalvontaa sekä parantaa yhdessä kaupunkien palveluita. (Esityslistan kohta 15.)

Katso kaupunginhallituksen 20.9.2021 kokouksen koko esityslista täältä.

Avainsanat

PäätöksetYhteistyöPääkaupunkiseutuHallinto