Kaupunginvaltuuston kokouksen keskiössä Viertolan asemakaava

Tiedote

Asiasanat

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuuston kokouksessa on päätettävänä Viertolan asemakaava (asia 8).

Tikkurilantien varrella oleva teollisuus-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue on suunnitteilla muuttaa asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Rakennettavat kerrostalot olisivat Tikkurilantien varressa korkeimmillaan kahdeksan kerrosta ja madaltuisivat joen suuntaan nelikerroksisiksi. Tikkurilantien katutasoon tulisi liiketilaa.  

Kokouksessa vastataan myös valtuustoaloitteisiin. Aloitteita ovat muun muassa ulkopuolisen asiantuntijatahon palkkaaminen laatimaan arvio Vantaan kaupungin talouden nykytilasta ja lähiajan kehitysnäkymistä (asia 9) ja hoiva- ja asumisyksiköiden asiakkaiden ja potilaiden omaisuuden nykyistä huolellisempi kirjaaminen, säilyttäminen ja palauttaminen (asia 10).

Myös muun muassa seuraaviin valtuustoaloitteisiin vastataan: esteettömän uimarannan perustaminen (asia 11), Tikkuraitin ja Asematien saneeraus (asia 13) ja selvittää ja sähköisen kaavanseurantapalvelun käyttöönotto (asia 14).

Kokouksen esityslista: Kaupunginvaltuuston kokouksen esityslista

Kokousta voi seurata: Kaupunginvaltuuston kokous 30.1.2023

Avainsanat

Hallinto