Kaupunginvaltuuston kokouksessa ratikan rakentaminen ja taloussuunnitelman lähetekeskustelu

Tiedote

Asiasanat

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 22.5.2023 päätetään Vantaan ratikan rakentamisesta (asia 5).
Noin 19 kilometriä pitkän raitiolinja kulkisi Helsinki-Vantaan lentoasemalta Jumbon ja Tikkurilan kautta Hakunilaan ja siitä Länsimäen kautta Mellunmäen metroasemalle. Poikittainen raideliikenneyhteys olisi osa pääkaupunkiseudun pikaraitiotieverkostoa ja Vantaan ensimmäinen raitiotielinja. Vantaan ratikan rakentaminen voisi alkaa tulevan MAL-sopimuksen mukaisen valtion investointirahoituksen varmistuttua.

Kokouksessa on määrä hyväksyä myös Vantaan ratikan kaavarunko (asia 6), joka täsmentää ja tarkentaa 11.1.2023 voimaan tulleen yleiskaava 2020 ratkaisuja alueittain. Kaavarungossa määritellään visio vantaalaisesta ratikkakaupungista, arvioidaan mitoitusta ja kehittämisen vaikutuksia. Kaavarunko toimii ratikan hankesuunnitelman ja siihen liittyvien vaikutusten arviointien pohjana.  

Päätettävinä ovat myös seuraavat ratikan rakentamiseen liittyvät asemakaavamuutokset:

Asemakaavamuutos 002485 ja tonttijaon muutos, 64 Kuninkaala (asia 7). Kaavamuutoksella levennetään katualuetta Kyytitiellä, Porttisuontiellä ja Pelto-ojan tiellä siten, että osia kortteli-, puisto- ja suojaviheralueesta muutetaan katualueeksi ja varataan riittävä tila ratikan vaatimalle infrastruktuurille ja parannetulle katuympäristölle. Pelto-ojan tienristeyksen tuntumaan Kyytitien katualueella sijoittuu kaukolämmön pumppaamoa varten yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue. Kaava sisältää myös määräyksiä, jotka liittyvät katualueen melu-, tärinä- ja runkomelusuojaukseen, mahdollisen ratikkapysäkin kasvillisuuskattoon, hulevesien hallintaan ja tulvareitteihin, työmaavesien käsittelyyn ja rakennusten sisäilman laatuun. Kaavassa ei osoiteta uutta rakentamista.

Asemakaavan muutos 002452 ja tonttijaon muutos, 94 Hakunila (asia 8). Kaavamuutoksessa varataan ratikan vaatimalle infrastruktuurille ja siihen liittyvälle katuympäristölle riittävä katutila: Hakunilantiellä suurennetaan katualueita ja pienennetään muita alueita. Hakunilantiellä Hepokujan ja Hevoshaanpolun välille sijoittuu Hepokujan raitiotiepysäkki. Kaavassa ei osoiteta uutta rakentamista.

Asemakaavan muutos 002458 ja tonttijaon muutos, 61 Tikkurila ja 63 Viertola (asia 9). Kaavamuutoksella varaudutaan Vantaan ratikkaan siten, että sen vaatimalle infrastruktuurille ja siihen liittyvälle katuympäristölle varataan riittävä katutila: Tikkurilantiellä suurennetaan katualueita ja pienennetään muita alueita. Lisäksi Kielotiellä Neilikkatien risteyksessä muutetaan katualuetta osin kävelykaduksi ja katkaistaan liittyminen Neilikkatieltä Kielotielle ratikan tuomien uusien liikennejärjestelyiden vuoksi.

Kokouksessa käydään myös vuosien 2024–2027 taloussuunnitelman lähetekeskustelu (asia 10).

Yleisölle avoin kaupunginvaltuuston kokous pidetään maanataina 22.5.2023 klo 18.00 Vantaan kaupungintalossa, Tikkurilassa, osoitteessa Asematie 7.

Kokousta voi seurata myös suorana lähetyksenä verkossa: Seuraa kaupunginvaltuuston kokousta 22.5.2023

Kokouksen esityslista: Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.5.2023 esityslista

Avainsanat

Hallinto