Kaupunginvaltuuston kokouksessa terveys- ja hyvinvointikeskuksen tonttihankinta ja ratikan kaavamuutoksia

Tiedote

Asiasanat

Kaupunginvaltuusto

Valtuuston kokouksessa 27.3.2023 on esillä kaupungin vuoden 2022 Henkilöstökertomus (asia 7), joka kuvaa henkilöstöjohtamisen ja henkilöstön kehittämisen tilaa, niille asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja kehittämistoimia.

Valtuustolle tuodaan tiedoksi myös vuoden 2022 Hyvinvointikatsaus (asia 8). Valtuusto saa vuosittain raportin kautta tietoa kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä. Vuosittainen hyvinvointiraportointi on osa kaupungin strategista toiminnan suunnittelua ja kehittämistä. 

Esillä on vuoden 2022 koonnit kuntalaisaloitteista (asia 5) ja valtuutettujen ja valtuustoryhmien aloitteista (asia 6). Kuntalaisaloitteita tehtiin viime vuonna 42, ja valtuustoaloitteita jätettiin 72. 

Kokouksessa käsitellään tontin hankintaa terveys- ja hyvinvointikeskukselle (asia 19). Tontti sijaitsee Kielotie 13:ssa. Tontin kauppahinta määräytyy ulkopuolisen kiinteistöarvioitsijan laatimaan markkinahintaiseen arvonmääritykseen.

Kokouksessa on esillä myös Vantaan ratikka -hankkeeseen liittyvät kaavamuutokset (asiat 12–14), joilla varaudutaan ratikan vaatimaan infrastruktuuriin:

  • Kaavamuutos (asia 12) koskee Hakunilan kaupunginosaa. Muutos rajautuu idässä Lahdentiehen, pohjoisessa Kaskimaan virkistysalueeseen, lännessä Kaskelan pientaloalueeseen ja etelässä Pitkäsenniityn virkistysalueeseen. Muutos koskee myös teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta, katualuetta ja puistoaluetta.
  • Kaavamuutos (13) koskee Kuninkaalan ja Hakkilan kaupunginosia. Alueeseen kuuluu Kyytitien katualuetta, joka rajautuu idässä Vanhaan Porvoontiehen ja lännessä Tukkukaupankujaan. Kaavamuutos toisi muutoksia kadunvarren kiinteistöjen pinta-alaan.
  • Kaavamuutos (14) koskee Vaaralan kaupunginosaa. Alueeseen kuuluu Hakunilantien katualuetta Tilustien ja Kuussillantien risteyksestä Kehä III:n liittymään asti sekä kadunvarren kiinteistöt. Kaavamuutos toisi muutoksia kiinteistöjen pinta-alaan. 

Kokouksen esityslista:  Kaupunginvaltuuston kokouksen esityslista 27.3.2023

Kokousta voi seurata:  Linkki Kaupunginvaltuuston kokoukseen 27.3.2023

 

 
 

Avainsanat

Hallinto