Kaupunginvaltuuston kokouksessa Vaakapuiston kaava ja uusi hallintosääntö

Tiedote

Asiasanat

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.4.2023 käsitellään myös uutta hallintosääntöä (asia 3), joka sisältää määräykset siitä, miten kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämisestä, päätöksenteko- ja hallintomenettelystä sekä valtuuston toiminnasta. Hallintosääntöä on tarpeen muuttaa muun muassa organisaatiomuutosten ja lainmuutosten vuoksi. Hallintosäännön on määrä tulla voimaan 1.9.2023.

Kokouksessa on esillä myös Vaakapuiston kaava (asia 4). Kaksi Vaakapuistoa on tällä hetkellä suojaviheralueina Rajatorpantietä vastaan. Vaakapuistot muutetaan pääosin asuinpientalojen korttelialueiksi. Rakennukset suojaavat eteläpuolisia pihoja ja omakotitontteja Rajatorpantien tiemelulta. Asemakaavamuutos on laadittu siten, että itäisessä Vaakapuistossa sijaitseva liito-oravien ydinalue kaavoitetaan suojaviheralueeksi.

Lisäksi kokouksessa on esillä seuraavat valtuustoaloitteet:

 • Vantaalla huumetyöhön etunoja (asia 5)
 • Vantaalaisen vuoden esteettömyysteon valitseminen (asia 6)
 • Muuttokysely Vantaalle muuttaville ja Vantaalta pois muuttaville (asia 7)
 • Etsivän vanhustyön pysyvän toiminnan järjestäminen (asia 8)
 • Lasten ja nuorten matalankynnyksen harrastustoiminnan lisääminen (asia 9)
 • Helsingin malli sähköpotkulautojen käytös  (asia 10)
 • Martinlaaksoon asukkaiden hallinnoima asukastila (asia 11)
 • Asukastilojen tarvekartoituksen toteuttaminen (asia 12)
 • Vantaa-infojen aukiolojen pidentäminen (asia 13)
 • Vantaalle Turun mallin kaltainen asukasbudjetointi 2,8 miljoonan kokonaisbudjetilla (asia 14)
 • Dialogilla uutta virtaa asukasosallisuuteen (asia 15)
 • Helsingin mallin mukainen ohjeistus sähköpotkulautojen käytöstä (asia16)

Kokouksen esityslista: Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2023 esityslista

Kokousta voi seurata: Seuraa kaupunginvaltuuston kokousta

Avainsanat

Hallinto