Kaupunginvaltuustossa päätettävinä Vantaan kaupunkitasoinen palveluverkkosuunnitelma vuosille 2022–2031 ja Vantaan kasvu- ja elinvoimaohjelma 2022-2025

Tiedote

Vantaan kaupunginvaltuustossa on määrä hyväksyä 19. joulukuuta toimitilainvestointeja ohjaava Vantaan kaupunkitasoinen palveluverkkosuunnitelma 2022–2031 sekä sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullista kaupunkikehitystä tukeva Vantaan kasvu- ja elinvoimaohjelma 2022-2025. Listalla on myös soteuudistukseen liittyviä liikelaitos- ja rahastolakkautuksia sekä useita asemakaavamuutoksia.

Palveluverkkosuunnitelmassa käsitellään kaupungin asukkaille tarjoamia palveluja ja niiden palveluverkkoa (asia 5). Tavoitteena on kehittää palvelutarpeiden mukainen taloudellisesti ja toiminnallisesti tehokas sekä monikäyttöinen palveluverkko. Palvelutarvetta lisää muun muassa kaupungin väestömäärän kasvu. 

Vantaan kasvu- ja elinvoimaohjelma keskittyy työpaikkojen luomisen edellytysten parantamiseen ja työllisyyden nostamiseen Vantaalla, vantaalaisen osaamisen kehittämiseen, sekä Vantaan vetovoiman parantamiseen niin yritysten kuin asukkaiden näkökulmasta (asia 7).  

Kaupunginvaltuuston on määrä lakkauttaa Suun terveydenhoidon liikelaitos, Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos ja Sosiaalisen luototuksen rahasto palvelujen siirtyessä soteuudistuksen myötä vuoden 2023 alusta Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vastuulle (asiat 9-11).  

Samaan asiaan liittyen sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sen yksilöasioiden jaoston sekä pelastuslaitoksen johtokunnan toiminta päättyy 31.12.2022. Tämän vuoksi valtuuston on määrä hyväksyä, että hallintosääntöön, joka tulee voimaan 1.1.2023, lisätään siirtymäsäännös (asia 12). Sen mukaan kaupunginhallitus tekee päätöksen sellaisten oikaisuvaatimusten osalta, jotka käsiteltäisiin vuoden 2022 voimassa olleen hallintosäännön mukaan lakkautettavissa toimielimissä ja joita ei siirretä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen käsiteltäväksi. 

Listalla on myös useita asemakaavamuutoksia, tonttijakoja ja tonttijaon muutoksia seuraavilla alueilla (asiat 13-19) 

  • Vaarala 

  • Veromies   

  • Hiekkaharju 

  • Jokiniemi 

  • Kivistö 

  • Myyrmäki 

 

Katso koko esityslista. 

Voit katsoa valtuustolähetystä suorana klo 18 alkaen https://vantaakanava.fi/. 

Avainsanat

HallintoPäätökset