Lautakunta päättää viimeisestä talousarviosta ennen hyvinvointialuetta

Tiedote

Lautakunnan päätösesitys on osa Vantaan kaupungin ensi vuoden talousarviota, ja viimeinen ennen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen toiminnan alkamista.

Ennakkotiedote

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokous 11.10.2021

Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta päättää toimialan vuoden 2022 talousarvioesityksestä. Lautakunnan päätösesitys on osa Vantaan kaupungin ensi vuoden talousarviota, ja lajissaan viimeinen ennen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen toiminnan alkamista vuoden 2023 alusta.

Toimialan menomäärärahan valmistelukehys vuodelle 2022 oli kaupunginhallituksen viimekeväisen päätöksen mukaisesti 753,5 milj. euroa ja tulomääräraha 46,5 milj. euroa. Valmistelukehyksen määrärahaan on lisätty kaupungin talousohjauksen ohjeistuksen mukaisesti kaupunginhallituksen kehyspäätöksen jälkeen 16,5 milj. euroa, joka sisältää määrärahan koronaepidemian jälkihoidon toipumissuunnitelman toteuttamiseen ja vuoden 2021 ylityksen kattamiseen sekä sisäisten vuokrien kasvun 0,9 milj. euroa.

Vuoden 2022 keskeisinä tavoitteina on turvata vantaalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä samaan aikaan purkaa kertynyttä hoito- ja palveluvelkaa. Toimiala valmistautuu myös turvalliseen palvelujen järjestämisvastuun siirtoon hyvinvointialueelle seuraavana vuonna. Samalla pyritään edistämään toimialan henkilöstön jaksamista ja pysyvyyttä. Talousarvio sisältää 125 uutta lääkäreiden, hoitajien, sosiaalityöntekijöiden ja muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten vakanssia.

Toimialan talouteen aiheuttavat paineita ensi vuonna palvelutarpeen kasvu, väestön ikääntyminen sekä uudet lainsäädännön velvoitteet. Esimerkiksi vanhuspalvelulaki sisältää muutoksia yksityisten palvelutuottajien osalta. Muutosten arvioitu hinnankorotusvaikutus on 10-30 prosenttia.

Toimialan onnistumisen perustana ovat onnistuneet rekrytoinnit ja henkilöstön työhyvinvointi, joiden vaalimiseksi tehdään määrätietoista työtä.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Lisätietoja

Timo Aronkytö

apulaiskaupunginjohtaja
09 8392 2800 timo.aronkyto@vantaa.fi