Osavuosikatsaus ennustaa Vantaalle arvioitua parempaa vuosikatetta

Tiedote

Vantaan kaupunki on julkaissut ensimmäisen kuluvaa vuotta käsittelevän osavuosikatsauksensa. Katsaus tarkastelee kaupungin talouden ja tavoitteiden kehittymistä tammi–huhtikuun ajalta.

Orvokkeja ja narsisseja, taustalla Tikkurilantoria ja Vantaan kaupungintaloa

Vantaan vuosikatteen ennustetaan toteutuvan noin 14,6 miljoonaa euroa talousarviota parempana: vuoden ensimmäisen kolmanneksen jälkeen vuosikatteeksi ennustetaan 103,2 miljoonaa euroa. Vantaan tulosennuste päätyy huhtikuun lopussa tehdyn ennusteen perusteella noin -8,4 miljoonan euron alijäämään. Talousarviossa alijäämäksi arvioitiin 23 miljoonaa euroa.

Koronapandemia ja Venäjän Ukrainassa aloittama sota vaikeuttavat talouskehityksen arvioimista niin maailmalla kuin Vantaallakin.

– Vantaalaisten määrä kasvaa yhä, mutta väkiluvun kasvu on pandemiaa edeltänyttä aikaa hitaampaa. Työllisyydessä on nähty suotuisaa kehitystä ja vantaalaisten työttömien määrä on alkuvuoden aikana vähentynyt edelleen, mutta etenkin pitkäaikaistyöttömyyteen ja nuorisotyöttömyyteen on yhä tärkeää vaikuttaa, Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen toteaa.

– Myös rakentaminen on pandemiaa edeltänyttä aikaa vähäisempää. Maaliskuun loppuun mennessä Vantaalla myönnettiin rakennuslupa 372 asunnolle, kun viime vuonna vastaava luku oli 951, Viljanen jatkaa.

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 6,2 miljoonaa euroa talousarviota parempana

Tammi–huhtikuussa kaupungille, liikelaitoksille ja rahastoille on kertynyt toimintatuottoja 173,8 miljoonaa euroa ja toimintakuluja -579,6 miljoonaa euroa. Ajanjakson toimintakate oli -405,8 miljoonaa euroa.

Koko vuoden 2022 osalta sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan nousevan talousarviossa ennakoitua suuremmiksi. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 6,2 miljoonaa euroa positiivisena talousarvioon nähden.

Ritva Viljanen toteaa, että arvioitua suurempiin toimintatuottoihin vaikuttavat etenkin valtionavut, joilla valtio yhä kompensoi kunnille koronaepidemian aiheuttamia kustannuksia. Lisäksi toimintatuottoja kasvattaa AITO Työterveyden myyntivoitto.

– Koronan hoito näkyy sosiaali- ja terveydenhuollon arvioitua suuremmassa toimintamenojen määrässä. Kustannusten arvioidaan olevan vuonna 2022 noin 35 miljoonaa euroa. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon oman toiminnan menomäärärahan arvioidaan ylittävän talousarvion 29 miljoonalla eurolla. Työmarkkinatuen kuntaosuuden arvioidaan ylittävän talousarvion noin 3 miljoonalla eurolla, mikä johtuu pitkäaikaistyöttömien suuresta määrästä, Viljanen sanoo.

Verotulojen arvioidaan ylittävän talousarvion

Kaupunki on saanut tammi–huhtikuussa 2022 verotilityksiä yhteensä 430,4 miljoonaa euroa. Kokonaisuutena verotulojen arvioidaan tänä vuonna ylittävän talousarvion 8 miljoonalla eurolla.

Kunnallisveroja ennustetaan kertyvän Vantaalla tänä vuonna noin 25 miljoonaa euroa vähemmän kuin talousarviossa (974 miljoonaa euroa) on oletettu. Yhteisöveroja ja kiinteistöveroja kuitenkin kertynee kaupungille odotettua enemmän. Vantaan yhteisöverotulojen ennustetaan ylittävän talousarvon (85 miljoonaa euroa) noin 32 miljoonalla eurolla ja kiinteistöverotilitysten puolestaan ennustetaan ylittävän talousarvion (102 miljoonaa euroa) noin 2,0 miljoonalla eurolla. Ennusteet tarkentuvat vuoden edetessä.

Investointi- ja lainamenot todennäköisesti alittuvat arvioidusta

Osavuosikatsauksessa ennustetaan, että kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen kokonaisinvestointimenot toteutuvat 151,5 miljoonan euron tasolla ja alittavat siis talousarvion investointimäärärahat noin 5,4 miljoonalla eurolla. Investointituloja ennustetaan kertyvän 6,9 miljoonaa euroa ja investointiosan netoksi ennustetaan -144,7 miljoonaa euroa.

Vuoden 2022 nettolainanoton arvioidaan olevan enintään 28,3 miljoonaa euroa, mikä on noin 35 miljoonaa euroa vähemmän kuin talousarviossa.

Osavuosikatsausta käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 23.5.

Avainsanat

TalousHallintoBudjetti