Pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Turun sosiaali- ja terveyslautakuntien puheenjohtajat huolestuneita ikäihmisten palveluiden turvaamisesta

Tiedote

Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen ja Turun sosiaali- ja terveyslautakuntien puheenjohtajat ovat huolissaan vanhuspalveluiden työntekijöiden riittävyydestä sekä kunnissa että jatkossa hyvinvointialueilla. Puheenjohtajat vaativat valtakunnallisia toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi.

Vanhus rollaattorilla.

Pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Turun sosiaali- ja terveys- sekä hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnat kertovat, että ne ovat joutuneet vuoden 2022 aikana käsittelemään henkilöstöpulasta johtuvia ikäihmisten palveluiden heikentämiseen johtavia päätöksiä, kuten toiminnan supistuksia ja kriteereiden kiristämisiä. Kaupungeissa on auki satoja hoitohenkilökunnan vakansseja, joihin ei ole saatu hakijoita, ja tilanne on sama monessa muussakin kaupungissa.

Puheenjohtajien mukaan palveluiden järjestäjiä ja tuottajia on kansallisesti uhkaamassa tilanne, jossa lakisääteisiä velvoitteita ei pystytä täyttämään. Syiksi puheenjohtajat kertovat palvelutarpeen kasvun, heikentyneen henkilöstön saatavuuden, samanaikaiset lainsäädännön uudet velvoitteet sekä valvovien viranomaisten tiukat tulkinnat.

Ammattibarometrin mukaan maaliskuussa 2022 ainoastaan Pohjois-Karjalassa oli tasapaino lähihoitajien kysynnän ja tarjonnan välillä. Muualla maassa oli joko pulaa tai paljon pulaa lähihoitaja- tai sairaanhoitajahakijoissa. Lisäksi kunta-alalla eläköityy seuraavan kymmenen vuoden aikana neljäsosa nykyisistä sairaanhoitajista ja kolmasosa lähihoitajista, joten tilanteeseen ei ole näköpiirissä muutosta.

Lautakuntien puheenjohtajien mukaan ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoituksen säätämisellä on pyritty hyvään päämäärään, mutta lakisääteinen henkilöstömitoitus ei ole tuonut työmarkkinoille lisää hoitohenkilökuntaa. Jotta mitoitus on täyttynyt, käytettävissä oleva henkilöstö on pitänyt ensisijaisesti turvata ympärivuorokautisiin palveluihin. Seurauksena on ollut palvelupaikkojen vähentämistä ja jonojen muodostumista.

Lakisääteisen mitoitusvelvoitteen täyttämiseksi henkilöstöä on jouduttu siirtämään kotihoidosta ympärivuorokautisiin palveluihin, jolloin palvelujärjestelmän kivijalkana olevan kotihoidon järjestäminen on heikentynyt ja kriteereitä sen saamiseksi on kaupungeissa jouduttu kiristämään.

Lautakuntien puheenjohtajat vetoavat sosiaali- ja terveysministeriöön nopeiden toimenpiteiden käyttöönottamiseksi, jotta ikäihmisten palvelut saadaan Suomessa turvattua. Puheenjohtajat esittävät toimenpiteiksi esimerkiksi nykyistä laajempaa mahdollisuutta hyödyntää teknologiaa, uusien velvoitteiden tarkkaa harkintaa sekä alan vetovoimaisuutta kasvattavia toimenpiteitä työehtokysymyksistä koulutuspolitiikkaan, jotta uusia osaajia saadaan koulutettua ikäihmisten palveluihin ja vanhoista osaajista pystytään pitämään kiinni.

Avainsanat

HyvinvointialueHallintoLautakunnat