Palveluverkkosuunnitelma sekä maa- ja asuntopoliittiset linjaukset kaupunginhallituksessa

Tiedote
Värikäs kokouksissa käytettävä nuija.

Seuraavassa Vantaan kaupunginhallituksen kokouksessa 19.9.2022 käsitellään kaupunkitasoista palveluverkkosuunnitelmaa vuosille 2022–2031 (asia 13). Suunnitelman tavoitteena on taloudellisesti tehokkaan ja monikäyttöisen palveluverkon kehittäminen, mikä vastaa väestön kasvun aiheuttamaan palvelutarpeen lisääntymiseen. Kaupunkitasoinen palveluverkkosuunnitelma toteuttaa omalta osaltaan Vantaan kaupunkistrategian ja yleiskaavaan tavoitteita. Kokouksessa on määrä päättää, esitetäänkö palveluverkkosuunnitelma liitteineen Vantaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Maa- ja asuntopoliittiset linjaukset päivitetään osana uuden valtuuston strategiaa (asia 15). Linjausten tavoitteena on antaa kaupungille tuki maankäytön ja tonttimarkkinoiden hallintaan, varmistaa riittävän ja monipuolisen asuntotuotannon edellytykset sekä luoda mahdollisuuksia elinkeinoelämän tarpeisiin. Edellisen kerran maa- ja asuntopoliittiset linjaukset ovat päivitetty vuonna 2018. Vantaan kaupunginhallituksen on määrä esittää kaupunginvaltuustolle uusien linjausten hyväksyminen.

Kokouksen asialistalla lisäksi muun muassa

  • Määrärahamuutokset vuoden 2022 talousarvion käyttötalousosaan (asia 11)
  • Vantaan kaupungin toipumissuunnitelman väliraportti koronaepidemiasta palautumiseksi (asia 12)

Katso kaupunginhallituksen 19.9.2022 kokouksen koko esityslista.

Avainsanat

HallintoPäätöksetValtuustot