Sosiaali- ja terveyslautakunta aloittaa haastavilla talouskysymyksillä

Tiedote

Lautakunta saa selostuksen sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan ja talouden tilanteesta ja tavoitteiden saavuttamisesta toisen vuosineljänneksen jälkeen.

Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta joutuu heti avauskokouksessaan tiistaina 21.9.2021 käsittelemään mittavia talousasioita. Lautakunta saa selostuksen sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan ja talouden tilanteesta ja tavoitteiden saavuttamisesta toisen vuosineljänneksen jälkeen.

Sosiaali- ja terveyshuollon toimialan menomääräraha tälle vuodelle on 728,1 miljoonaa euroa ja tulot 46,5 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveydenhuollon menojen ilman erikoissairaanhoitoa ennakoidaan toteutuvan 66,5 milj. euroa ja tulojen 52,1 milj. euroa käyttösuunnitelmaa korkeampina. Ylitysuhasta noin 50,7 milj. euroa muodostuu pandemian ja poikkeusolotilanteen aiheuttamista lisämenoista, joista odotetaan saatavan korvaus valtiolta. Oman perustoiminnan ylitysuhka on noin 16 miljoonaa euroa. Merkittävimmät ylitysuhat aiheutuvat sairaalapalvelujen, vammaisten erityisasumisen, psykososiaalisten palvelujen sekä lasten sijaishuollon palveluostoista.

Lautakunnan saa käsiteltäväkseen mittasuhteiltaan historiallisen esityksen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, jonka mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2021 menomäärärahaa korotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon oman toiminnan osalta 66,5 milj. eurolla, ja että sosiaali- ja terveydenhuollon tulomäärärahaa vuodelle 2021 osalta korotetaan 52,1 milj. eurolla. Määrärahakorotusesitysten taustalla on maailmanlaajuinen pandemia, johon sosiaali- ja terveystoimiala on pystynyt kireästä taloustilanteesta huolimatta vastaamaan hyvin.

Palvelutarpeiden kasvu on aiheuttanut jonojen syntymistä ja odotusaikojen pidentymistä useaan palveluun. Myös suun terveydenhuollon liikelaitos jatkaa palveluvelan purkua. Henkilöstön saatavuuden haasteet ovat pahentuneet määrätietoisista rekrytointitoimista huolimatta.

Pandemiarokotukset ovat Vantaalla edenneet hyvin.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Lisätietoja

Timo Aronkytö

apulaiskaupunginjohtaja
09 8392 2800 timo.aronkyto@vantaa.fi

Avainsanat

PäätöksetHallintoLautakunnatTalous