Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi Tikkurilan vanhustenkeskuksen tarveselvityksen sekä päätti perustaa terveyskeskuslääkärin virkoja

Tiedote

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi Tikkurilan vanhustenkeskuksen tarveselvityksen sekä 13 terveyskeskuslääkärin määräaikaisen virkasuhteen perustamisen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi Tikkurilan vanhustenkeskuksen tarveselvityksen liitteineen ja esittää sen hyväksymistä tekniselle lautakunnalle. Simonkylän vanhustenkeskus laajennetaan Tikkurilan vanhustenkeskukseksi ja sinne rakennetaan vanhuksille 144 asuntoa, josta osa on tehostettua palveluasumista. Vanhustenkeskuksen on määrä valmistua 2024 loppuun mennessä.

Vanhus- ja vammaispalvelujen ostopalveluyksikön vuoden 2020 laadunvalvontaraportista selvisi, että Vantaan alueella vanhusten ja vammaisten erityisasuminen toteutuu laadukkaasti. Vanhuspalveluista noin 70 % tuotetaan ostopalveluina ja vastaava luku vammaispalveluissa on noin 90 %. Koronapandemia osaltaan haastoi vuoden 2020 laadunvalvonnan toteutumista, mutta tästä huolimatta lähes kaikki valvontakäynnit saatiin toteutettua.

Lautakunta hyväksyi 13 terveyskeskuslääkärin määräaikaisen virkasuhteen perustamisen. Virat on tarkoitettu koulutusvaiheessa olevia lääkäreiden työskentelyyn terveyskeskuksessa. Vakituiseen lääkärin virkasuhteeseen pystytään tämän jälkeen ohjaamaan joustavammin uraa tekeviä terveyskeskuslääkäreitä.

Lautakunta hyväksyi esityksen hätämajoituksen hankinnan kilpailuttamisesta. Asunnottomuuden hoitamisesta on valtuuston päätös. Koisorannan palvelukeskus on ainoa omaa tuotantoa ympärivuorokautista asumispäivystystä asunnottomille tarjoava yksikkö Vantaalla.

Lautakunta sai myös katsauksen Vantaan parantuneesta COVID–19-tartunnanjäljitystoiminnan tilanteesta.

Lautakunta hyväksyi muut asiat esitysten mukaisesti.

Tutustu kokouksen asialistaan ja liiteaineistoihin.

Avainsanat

PäätöksetHallintoLautakunnat