Tekninen lautakunta hyväksyi kotihoidon pysäköintitunnusten soveltamisohjeen

Tiedote

Asiasanat

LiikenneTerveysAsukkaat

Uudistettu tieliikennelaki astui voimaan viime kesänä. Lain myötä kunta voi myöntää kotihoidon työntekijöille pysäköintiä helpottavia tunnuksia.

Tekninen lautakunta kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseensa keskiviikkona 13.1. Lautakunnalle esiteltiin muun muassa kotihoidon pysäköintitunnuksen soveltamisohjetta.

Uudistettu tieliikennelaki astui voimaan viime kesänä. Lain myötä kunta voi myöntää kotihoidon työntekijöille pysäköintiä helpottavia tunnuksia, jotka ovat voimassa kadulla tai muulla kunnan hallinnoimalla alueella. Tunnus voidaan myöntää hakijalle, joka tuottaa kunnan järjestämisvastuulla olevia kotona suoritettavia palveluja: sosiaalihuoltolakiin perustuvaa kotipalvelua, kotihoitoa tai asumispalvelua, terveydenhuoltolakiin perustuvaa kotisairaanhoitoa, tai erilaisia vammaispalveluja.

Yhteen pysäköintitunnukseen voi liittää enintään kolme ajoneuvoa. Tunnuksen myöntämisestä peritään 100 euron käsittelymaksu kaupunkiorganisaation ulkopuolisilta, yksityisiltä ostopalvelutoimijoilta ja kuntayhtymiltä.

Nyt hyväksytty soveltamisohje määrittelee tarkemmin kotihoidon pysäköintitunnusten myöntämisperusteet ja käyttöehdot. Esitykseen lisättiin kokouksessa päätöspykälä, jossa lautakunta edellyttää riittävää tiedottamista asiasta.

Vantaan ratikkakatujen ilmettä määrittelevä design manual -ohje hyväksyttiin

Vantaan ratikan suunnittelu etenee, ja laadukkaan kaupunkiympäristön tavoitteita konkretisoidaan parhaillaan laadittavissa katusuunnitelmissa. Ratikan suunnittelun sekä käytettävien kalusteiden ja materiaalien yhtenäistämiseksi on luotu ohje, nk. design manual, jonka mukaisesti Vantaan ratikkakatujen kaupunkitilan yksityiskohtia suunnitellaan tulevat vuodet.

Ratikkakäytävän suunnittelussa painottuu laadukkaan uuden kaupunkitilan tekeminen, ekologisuuden vaaliminen ja viihtyisyyden lisääminen. Tässä design manualissa kuvataan ratkaisut, joilla ratikkalinjalle toteutetaan tunnistettava, laadukas kokonaisilme. Ohje koskee koko raitiotielinjan katualuetta sekä siihen välittömästi liittyviä aukioita. Ohjeessa käsitellään muun muassa pysäkkialueiden materiaalivalintoja ja kalusteita, kasvillisuuden käyttöä ja katujen pintamateriaaleja.

Ohjeen työstämisen aikana heräsi kysymyksiä, joihin kerätään asukkailta ja muilta toimijoilta näkemyksiä verkkokyselyllä. Kysely on avoinna osallistuvavantaa.fi-alustalla 15.1.2021 asti: https://osallistuvavantaa.fi/q/9jug4ofa9e27 . Kyselyn tuloksia hyödynnetään jatkosuunnittelussa.

Lautakunta hyväksyi design manual -ohjeistuksen jatkosuunnittelun pohjaksi.

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti, lukuun ottamatta edellä mainittua lisäystä koskien kotihoidon pysäköintitunnuksesta tiedottamista.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi